iPod nano - Tidtagning

background image

Tidtagning

Du kan använda klockan på iPod nano till att hålla reda på tiden, räkna ner till en händelse eller
ställa in en påminnelse.

Ändra urtavlan

iPod nano innehåller olika urtavlor som ändrar klockans stil eller funktioner. En del urtavlor
matchar till och med färgen på iPod nanos hölje.

Så här ändrar du urtavla:

1

Tryck på Inställningar på hemskärmen.

2

Tryck på Allmänt och sedan på Datum och tid.

3

Tryck på Urtavla och dra sedan snabbt nedåt för att visa fler alternativ.

4

Tryck på en urtavla och sedan på Välj.

Om Tid vid väckning inte har aktiverats i Inställningar kan du även trycka på urtavlan när den visas
och sedan trycka på höger- eller vänsterpilen för att rulla genom alla tillgängliga urtavlor. Stoppa
när du ser en urtavla du vill använda. Det här blir den förvalda urtavlan tills du ändrar den.

Du kan ändra tidsvisningen på iPod nano på några olika sätt:

Vill du

Gör så här

Ange datum, tid och tidszon

Öppna hemskärmen och tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid
och sedan på den inställning du vill ändra (Datum, Tid eller Tidszon).

Visa tiden med 12-timmarstid

Öppna hemskärmen och tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och
tid och sedan på

bredvid 24-timmarstid så avaktiveras den. En

12-timmarsklocka visas istället.

Visa urtavlan när iPod nano väcks ur
viloläge

Öppna hemskärmen och tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid
och sedan på

bredvid Tid vid väckning så aktiveras den.

Ta bort klocksymbolen från
hemskärmen

Öppna hemskärmen och tryck på Inställningar > Allmänt > Datum och tid
och sedan på

bredvid Klocka så avaktiveras den.

Om du har ställt in att klockan ska visas vid väckning kan du klicka på vilo-/
väckningsknappen för att visa tiden. Du kan också ändra urtavla eller göra
andra klockinställningar i Inställningar.

45

background image

Använda stoppuret

iPod nano innehåller ett stoppur för tidtagning av förlopp och mellantider, t.ex. vid simning Du kan
lyssna på musik eller andra ljudfiler medan stoppuret används.

Så här använder du stoppuret:

1

Tryck på Klocka på hemskärmen.

2

Svep mot vänster så visas reglagen för stoppuret.

3

Tryck på Starta.

Du registrerar varv genom att trycka på Varv efter varje varv.

Â

Om du vill pausa stoppuret trycker du på Stoppa och sedan på Starta för att fortsätta.

Â

4

Tryck på Stoppa när du är klar och sedan på bredvid tiden i statusfältet för att granska varvtider.

iPod nano sparar det senaste passets varvstatistik. Granska varvtiderna innan du startar ett nytt
pass. Om du trycker på Återställs raderas informationen.

Använda timern

Du kan använda nedräkningstimern i iPod nano till att ställa in en påminnelse, eller till att ställa in
en vilotimer som stänger av iPod nano automatiskt. Timern fortsätter att räkna ned när iPod nano är
avstängd, men du hör inte påminnelseljudet.

Så här använder du iPod nano som väckarklocka:

1

Tryck på Klocka på hemskärmen.

2

Svep mot vänster två gånger så visas reglagen för timern.

3

Dra snabbt för att ställa in timmar och minuter tills påminnelsen aktiveras och tryck sedan på .

4

Tryck på en ljudsignal och sedan på Ställ in.

5

Tryck på Start när du vill starta timern.

46

Kapitel 9

Andra funktioner

background image

Så här raderar du en påminnelse:

1

Tryck på Klocka på hemskärmen.

2

Svep mot vänster två gånger så visas reglagen för timern.

3

Tryck på Stopp.

Du kan ställa in att iPod nano stängs av automatiskt när den spelat musik eller annat innehåll
under en viss tid.

Så här ställer du in vilotimern:

1

Tryck på Klocka på hemskärmen.

2

Svep mot vänster två gånger så visas reglagen för timern.

3

Dra snabbt för att ställa in timmar och minuter och tryck sedan på .

4

Tryck på Vila iPod och sedan på Ställ in.

5

Tryck på Starta när du är klar.