iPod nano - Kalibrera iPod nano

background image

Kalibrera iPod nano

För att få så rättvisande träningsstatistik som möjligt bör du se till att din längd och vikt är rätt
angivna och kalibrera iPod nano mer än en gång. Varje gång du kalibrerar iPod nano förbättras
dess noggrannhet.

Så här kalibrerar du iPod nano:

1

Tryck på Löpning och ange längd och vikt om du inte redan har gjort detta.

2

Tryck på en träningstyp (se ”Så här ställer du in en löpträning:” på sidan 37).

3

Gå eller spring minst 400 meter.

4

Avbryt träningen och tryck sedan på Kalibrera.

Knappen Kalibrera visas i nederkanten av träningssammanfattningen, förutsatt att träningen
räckte som underlag för kalibreringen.

Du kan kalibrera eller kalibrera på nytt när du vill så länge knappen Kalibrera visas i nederkanten
av en träningssammanfattning. Om du vill börja om kan du nollställa kalibreringen.

Så här nollställer du kalibreringen:

1

Tryck på Inställningar på hemskärmen.

2

Tryck på Fitness och svep sedan uppåt.

3

Tryck på Nollställ kalibrering och sedan på Gångkalibrering eller Löpkalibrering.

Välj det alternativ som bäst återspeglar den takt du vill kalibrera på nytt. Om du t.ex. mest
promenerade under kalibreringen väljer du Gångkalibrering.

38

Kapitel 7

Fitness

background image

4

Tryck på Nollställ kalibrering igen, eller på Avbryt om du ångrar dig.

5

Starta en löpträning och tryck på knappen Kalibrera när den visas.

Om du har gått upp eller ned i vikt kan du uppdatera vikten i Fitness-inställningarna

Så här uppdaterar du din vikt:

1

Tryck på Inställningar på hemskärmen.

2

Tryck på Fitness och sedan på Vikt.

3

Dra i reglagen för att ange den nya vikten och tryck på Klar.