iPod nano - Pausa liveradio

background image

Pausa liveradio

Du kan pausa en radiosändning och fortsätta spela upp den från samma punkt upp till15 minuter
senare. Dra i statusfältet för att återuppta lyssnandet från valfri punkt i den pausade sändningen
eller snabbt gå tillbaka till livesändningen. Statusfältet är helt fullt när livepausen når en gräns
på 15 minuter. Allting som är äldre än 15 minuter rensas för att skapa utrymme för fortsatta
sändningar.

Pausad radio rensas automatiskt om:

Du byter station.

Â

Du slår av iPod nano.

Â

Du spelar upp annat medieinnehåll eller spelar in ett röstmemo.

Â

Batteriet börjar bli svagt och måste laddas.

Â

Du pausar radion i 15 minuter utan att fortsätta uppspelning.

Â

Så här pausar eller fortsätter du att lyssna på liveradio:

1

Tryck på Nu spelas eller Radio medan du lyssnar på radio.

2

Svep mot vänster så visas livepausreglagen på den sista skärmen. Tryck sedan på .

Symbolen ändras till .
När liveradion är pausad visar en gul triangel var sändningen pausades. Statusfältet fortsätter att
fyllas upp och visar den tid som förflutit sedan du pausade.

3

Du återupptar uppspelningen av programmet vid den punkt där du pausade genom att trycka

på . Gör sedan något av följande:

Tryck på

Â

för att hoppa bakåt i steg om 30-sekunder.

Tryck på

Â

för att hoppa framåt i steg om 30-sekunder.

Tryck och håll på

Â

för att hoppa framåt i steg om 10-sekunder.

Du kan enbart navigera i pausad radio när statusfältet visas, inte när kanalväljaren visas.

Livepaus drar batteriström. Du kan spara på batteriet genom att stänga av livepaus.

Så här stänger du av livepaus:

1

Tryck på Inställningar på hemskärmen.

2

Tryck på Radio.

3

Tryck på

bredvid Live-paus för att slå av det.

32

Kapitel 6

FM-radio