iPod nano - Använda Apple-hörlurar

background image

Använda Apple-hörlurar

VARNING:

Om du lyssnar på musik på hög volym i öronsnäckor eller hörlurar kan du skada

hörseln permanent. Använd endast kompatibla öronsnäckor eller hörlurar med iPod nano. Slå
på ljudet och kontrollera volymen innan du börjar lyssna med öronsnäckor eller hörlurar. Det
finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du
upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade
bör du sluta använda hörlurarna och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare
tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln
genom att:

Begränsa tiden som du använder öronsnäckor eller hörlurar på hög volym

Â

Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud

Â

Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet

Â

Om du vill veta hur du ställer in en maxvolym på iPod läser du ”Ställa in en maxgräns för
ljudvolym” på sidan 24.

De Apple-hörlurar som följde med iPod nano passar till hörlursuttaget på undersidan av
iPod nano. Placera öronsnäckorna i öronen enligt illustrationen.

Hörlurssladden är justerbar.

28

Kapitel 5

Musik och annat ljud

background image

Om du har Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon eller In-Ear Headphones
med fjärrkontroll och mikrofon kan du också navigera i spellistor. Mer information finns i
dokumentationen för tillbehören och i ”Använda Apple Earphones med fjärrkontroll och
mikrofon” på sidan 49.

29

Kapitel 5

Musik och annat ljud

background image

FM-radio

6