iPod nano - Använda Multi-Touch

background image

Använda Multi-Touch

Multi-Touch-skärmen fungerar med gester (enkla fingerrörelser) som gör det enkelt att iPod nano.

Tryck och tryck snabbt två gånger

Tryck på en symbol för att öppna den, eller välja objekt i en meny eller lista. Zooma in genom att
snabbt trycka två gånger på en bild. Tryck snabbt två gånger till för att snabbt zooma ut.

Håll ned

Tryck och håll kvar fingret någonstans på skärmen (förutom på en symbol eller ett reglage)
så kommer du tillbaka till hemskärmen. Håll ner en symbol om du vill ändra ordningen på
symbolerna på en hemskärm. När symbolerna börjar vicka drar du dem till den nya ordningen och
sparar den genom att trycka på knappen för vila/väckning.

Svep

Svep i sidled om du vill gå till nästa eller föregående skärm.

10

background image

Dra

Flytta reglage genom att dra över skrubbningslister och skjutreglage. Dra symboler för att ändra
ordning på dem.

Dra snabbt

Rulla snabbt genom att snabbt dra uppåt eller nedåt med fingret. Du kan vänta tills rullningen
stannar eller stoppa den direkt genom att röra vid skärmen. Ingenting väljs eller aktiveras när du
rör vid skärmen.

För vissa listor, t.ex. spellistor, kan du visa redigeringsreglage överst genom att dra snabbt.

Rotera

Du kan rotera skärmen så att du ser bättre när du fäster iPod nano på någonting. Placera två
fingrar på skärmen och rotera dem i den riktning du vill flytta skärmen tills skärmen ser ut som du
vill.

Här är fler reglage och gester för iPod nano:

Vill du

Gör så här

Slå av iPod nano helt, eller slå på
den igen

Håll ned vilo-/väckningsknappen under flera sekunder för att stänga
av iPod nano helt och hållet. Ljud som spelas upp stängs av. Du slår på
iPod nano igen när du har slagit av den på detta sätt genom att hålla in
vilo-/väckningsknappen under några sekunder.
Du måste ha iPod-programvara 1.1 för att kunna använda den här
funktionen.

Väcka iPod nano från viloläge

Tryck på vilo-/väckningsknappen.

Stänga av skärmen

Tryck på vilo-/väckningsknappen. Musik eller andra ljudfiler som spelas
fortsätter att spelas.

Tända belysningen

Tryck på skärmen om belysningen är nedtonad.

11

Kapitel 3

Grunderna

background image

Vill du

Gör så här

Återställa iPod nano (om den inte
svarar)

Tryck och håll ner knappen vila/väckning och knappen för volym ner tills
skärmen blir svart. Apples logotyp visas efter några sekunder och sedan
hemskärmen.

Välja ett objekt

Tryck på objektet.

Gå till föregående skärm

Dra åt höger.

Gå till nästa skärm

Dra åt vänster.

Gå till överst i en lista

Tryck på statusfältet längst upp på skärmen.

Visa hela namnet på en låt, artist
eller ett album

Svep mot vänster över namnet.

Gå direkt till hemskärmen

Svep mot höger eller tryck och håll ner någonstans på skärmen med
undantag för en symbol eller ett reglage.

Starta ett träningspass

Tryck på Fitness på hemskärmen och sedan på Gång eller Löpning.

Spela in ett röstmemo

Anslut Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon (säljs separat). Tryck
sedan på Röstmemon på hemskärmen.

Hitta serienumret på iPod nano

Tryck på Inställningar på hemskärmen och sedan på Om.
Se efter under den öppna kanten av klämman på iPod nano.