iPod nano - Kapitel 13:  Mer information, service och support

background image

Mer information, service och

support

13

Här hittar du iPod-relaterad programvara och serviceinformation.

Om du vill veta mer om

Gör så här

Service och support,
diskussionsforum, övningsexempel
och Apple-programvara

Besök: www.apple.com/se/support/ipodnano

Använda iTunes

Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp.
Övningsexempel för iTunes (endast tillgängligt i vissa områden) finns
på: www.apple.com/se/support/itunes

Använda iPhoto (i Mac OS X)

Öppna iPhoto och välj Hjälp > iPhoto Hjälp.

Den senaste informationen om
iPod nano

Registrera iPod nano. Du registrerar iPod nano genom att installera iTunes
på datorn och ansluta iPod nano.

Hitta serienumret på iPod nano

Titta på kanten på klämman på iPod nano, eller tryck på Inställningar > Om
och dra nedåt.
Markera iPod nano i enhetslistan i iTunes (när iPod nano är ansluten till
datorn) och klicka på fliken Sammanfattning.

Garantiservice

Följ först råden i den här handboken, i hjälpen på skärmen och på webben.
Besök sedan: www.apple.com/se/support/ipodnano

62