iPod nano - Viktig information om säkerhet och hantering

background image

Viktig information om säkerhet och hantering

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan brand, elektriska stötar eller andra

skador uppstå.

Bära och hantera iPod nano iPod nano innehåller känsliga delar. Undvik att tappa, montera
isär, mikrovågsbestråla, bränna, måla eller föra in främmande föremål i iPod nano. Använd inte
iPod nano om den skadats, t.ex. om den spruckit, stuckits hål på eller skadats av vatten.
Framsidan på iPod nano är tillverkad av glas. Glasytan kan spricka om iPod nano tappas på ett
hårt underlag, böjs eller utsätts för starkt tryck, hårda stötar eller slag. Rör inte glasytan och
försök inte heller att laga den om den spruckit eller gått i bitar. Använd inte iPod nano förrän du
fått glaset utbytt hos ett Apple-auktoriserat serviceställe. Glas som spruckit på grund av felaktig
hantering av iPod nano täcks inte av garantin. Om du är orolig för repor kan du använda ett fodral
som säljs separat.
Undvik fukt och väta Utsätt inte iPad nano för väta eller fuktig väderlek och använd den inte
i våtutrymmen som duschar eller toaletter. Undvik att spilla mat eller vätska på iPod nano. Om
iPod nano skulle bli blöt drar du ut alla sladdar och stänger av den innan du gör ren och torkar
den. Låt den torka ordentligt innan du använder den igen. Försök inte att torka iPod nano med en
yttre värmekälla, t.ex. en hårtork eller mikrovågsugn. Skada på iPod nano som orsakas av kontakt
med vätska omfattas inte av garantin.
Reparera eller modifiera iPad nano Försök aldrig att reparera eller modifiera iPod nano på
egen hand. iPod nano innehåller inga delar som användaren kan reparera. Om du monterar isär
iPod nano kan detta orsaka skador som inte täcks av garantin. Om iPod nano har hamnat i vatten,
punkterats eller tappats från hög höjd bör den lämnas in på ett Apple-auktoriserat serviceställe.
Service får endast utföras av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe. Serviceinformation
finns på www.apple.com/se/support/ipod.
Batteribyte Försök inte att byta ut det uppladdningsbara batteriet i iPod nano på egen hand. Det
uppladdningsbara batteriet får endast bytas ut av Apple eller ett Apple-auktoriserat serviceställe.
Du hittar mer information om batteribytesservice på
www.apple.com/se/batteries/replacements.html.

59

background image

Rengöra utsidan av iPod nano Rengör iPod nano genast om den kommer i kontakt med vätskor
eller ämnen som kan orsaka fläckar, t.ex. bläck, färg, smuts, mat, olja, smink eller hudkräm. Du
rengör iPod nano genom att koppla från alla kablar och stänga av den (håll in knappen för vila/
väckning). Torka sedan av den med en mjuk, lätt fuktad, luddfri duk. Se till att fukt inte tränger
in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol,
ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPod nano.
Ladda iPod nano När du laddar iPod nano använder du enbart den medföljande Apple
Dockkontakt-till-USB-kabeln med en Apple USB-strömadapter eller en USB-port med hög effekt
eller annan enhet som uppfyller USB 2.0-standarden, en annan Apple-märkt produkt eller tillbehör
som utformats för att fungera med iPod nano eller tredjepartstillbehör som certifierats för
användning av Apples ”Made for iPod”-logotyp.
Läs alla säkerhetsanvisningar för produkter och tillbehör innan du använder dem tillsammans
med iPod nano. Apple ansvarar inte för funktionen hos tillbehör från andra tillverkare eller att de
uppfyller gällande förordningar och säkerhetsstandarder.

När du laddar iPod nano med Apple USB-strömadaptern kontrollerar du först att adaptern är
fullständigt ihopmonterad. Anslut sedan Apple USB-strömadaptern ordentligt till eluttaget. Anslut
inte och koppla inte från Apple USB-strömadaptern med blöta händer.

Apple USB-strömadapter kan bli varm vid normal användning. Se till att det finns tillräcklig
ventilation runt Apple USB-strömadaptern samt var försiktig när du hanterar den. Koppla ur Apple
USB-strömadaptern om:

Strömsladden eller strömkontakten är sliten eller skadad

Â

Adaptern utsätts för regn eller annan fukt och väta

Â

Adapterns hölje skadas

Â

Du misstänker att adaptern är i behov av service eller reparation

Â

Du tänker rengöra adaptern

Â

Undvika hörselskador Om du lyssnar på musik på hög volym i öronsnäckor eller hörlurar kan du
skada hörseln permanent. Använd endast kompatibla öronsnäckor eller hörlurar med iPod nano.
Slå på ljudet och kontrollera volymen innan du börjar lyssna med öronsnäckor eller hörlurar. Det
finns en risk att du vänjer dig vid en för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att du
upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever ljud som dämpade
bör du sluta använda öronsnäckor eller hörlurar och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym
desto kortare tids lyssning krävs innan hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du
skyddar hörseln genom att:

Begränsa tiden som du använder öronsnäckor eller hörlurar på hög volym.

Â

Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud

Â

Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet.

Â

Om du vill veta hur du ställer in en maxvolym på iPod nano läser du ”Ställa in en maxgräns för
ljudvolym” på sidan 24.
Säker bilkörning och cykling Att använda iPod nano vid bilkörning eller cykling kan vara
distraherande. Om du märker att iPod nano stör din koncentration i trafiken bör du köra av vägen
och parkera innan du använder den. Att använda iPod nano på egen hand eller med hörlurar
(även om det bara gäller ett öra) vid bilkörning eller cykling är inte att rekommendera och är
till och med olagligt i vissa länder. Tänk på att följa lagar och regler för användning av mobila
enheter, som iPod nano, i områden där du kör eller cyklar.
Fordon utrustade med krockkudde Krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte
iPod nano eller dess tillbehör på området ovanför krockkudden eller i dess användningsområde.

60

Kapitel 12

Säkerhet och rengöring

background image

Flygplan Användning av iPod nano kanske inte är tillåten under flygningar.
Träning Innan du påbörjar ett träningsprogram bör du kontakta en läkare och genomgå en
fullständig hälsokontroll. Tänk på att värma upp och stretcha innan du börjar träna. Var försiktig
och uppmärksam när du tränar. Sakta ner när du ställer in enheten medan du är ute och springer.
Avbryt genast träningen om du känner smärta, känner dig svag, yr, utmattad eller får svårt att
andas. Genom att träna utsätter du dig för de skaderisker som fysisk träning kan medföra.
Använda kontakter och portar Tvinga aldrig in en kontakt i en port och använd inte våld när du
trycker på knappar eftersom detta kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Om det är svårt
att ansluta kontakten är det förmodligen fel port. Kontrollera därför att inget finns i vägen, att det
är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.
Yttre temperatur och iPod nano iPod nano är utformad för användning vid temperaturer
mellan 0 och 35 ºC och lagring vid temperaturer mellan -20 och 45 ºC. Under förhållanden med
låga eller höga temperaturer kan batteritiden tillfälligt förkortas eller iPod nano tillfälligt sluta
fungera som den ska. Om du lämnar iPod nano i ett parkerat fordon eller i direkt solljus kan dessa
användnings- eller lagringstemperaturer överskridas. Undvik stora och plötsliga förändringar av
temperatur eller luftfuktighet när du använder iPod nano, eftersom kondens kan bildas på eller
inuti iPod nano.
När du använder iPod nano eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm. Utsidan av
iPod nano-höljet överför värme från insidan till utsidan och fungerar kylande.
Explosiva miljöer Stäng av Pod nano om du närmar dig en miljö som kan utgöra en
explosionsrisk. Ladda inte Pod nano och följ alla anslag och anvisningar. Elektriska gnistor kan i
sådana miljöer orsaka explosion eller brand som kan resultera i allvarliga skador och dödsfall.
Explosiva miljöer är oftast tydligt markerade. Riskmiljöer kan innefatta: bränslepåfyllningsområden
(t.ex. bensinstationer), under däck på båtar, lokaler där bränsle eller kemikalier hanteras eller
lagras, fordon som drivs med flytande oljebaserad gas (t.ex. propan eller butan), områden där
luften innehåller kemikalier eller partiklar (t.ex. spannmål, damm eller metallpulver), samt andra
platser där du normalt skulle bli ombedd att stänga av bilmotorn.
Kassera iPod nano på rätt sätt För information om att kassera iPod nano nano på rätt sätt,
liksom annan viktig information om säkerhetsstandarder och användning, se ”Information om
återvinning” på sidan 63.

61

Kapitel 12

Säkerhet och rengöring