iPod nano - Uppdatera och återställa iPod-programvaran

background image

Uppdatera och återställa iPod-programvaran

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPod-programvaran. Du bör uppdatera
iPod nano så att den har den senaste programvaran. Du kan även återställa programvaran vilket
återställer iPod nano till ursprungsinställningarna.

Â

Vid uppdatering uppdateras programvaran, men låtarna och inställningarna påverkas inte.

Â

Vid återställning raderas alla data från iPod nano, inklusive låtar, videor, filer, bilder och
eventuella andra data. Alla iPod nano-inställningar återställs till ursprungsvärdena.

Så här uppdaterar eller återställer du iPod-programvaran:

1

Kontrollera att du är ansluten till Internet och har den senaste versionen av iTunes på datorn från

www.itunes.com/se/downloads.

2

Anslut iPod nano till datorn.

3

Markera iPod nano i enhetslistan i iTunes och klicka på fliken Sammanfattning.

Under Version kan du se om iPod nano är uppdaterad eller om det finns en nyare version av
programvaran.

4

Klicka på Uppdatera för att installera den senaste versionen av programvaran.

Viktigt:

När du återställer iPod-programvaran raderas alla data från iPod nano, inklusive låtar.

5

Om det behövs klickar du på Återställ så återställs iPod nano till originalinställningarna (alla data

raderas från iPod nano). Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.

58

Kapitel 11

Tips och felsökning