iPod nano - Synchronizowanie zdjęć

background image

Synchronizowanie zdjęć z Maca z iPodem nano przy użyciu iPhoto:

1

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Zdjęcia.

2

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj zdjęcia z”, po czym wybierz iPhoto z menu.

3

Wybierz, czy chcesz dołączyć wszystkie zdjęcia, czy tylko wybrane.

Jeżeli wybierzesz drugą opcję, kliknij w menu wyskakujące, aby wybrać szczegóły. Następnie
zaznacz albumy, wydarzenia i twarze przeznaczone do synchronizowania.

4

Kliknij w Zastosuj.

Zdjęcia będą synchronizowane automatycznie po każdym podłączeniu iPoda nano do komputera.

Dodawanie zdjęć do iPoda nano z katalogu na dysku twardym:

1

Przeciągnij zdjęcia do katalogu na dysku twardym komputera.

Jeżeli chcesz, aby były one widoczne w osobnych albumach na iPodzie nano, utwórz w głównym
katalogu dodatkowe katalogi i przeciągnij do nich zdjęcia.

2

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Zdjęcia.

3

Zaznacz pole wyboru „Synchronizuj zdjęcia z”

4

Wybierz z menu wyskakującego polecenie „Wybierz katalog”, po czym wskaż katalog ze zdjęciami.

5

Wybierz „Wszystkie katalogi” lub „Zaznaczone katalogi”.

Jeżeli wybierzesz drugą opcję, zaznacz katalogi, których zawartość chcesz synchronizować.

6

Kliknij w Zastosuj.

Dodawanie do iPoda nano plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości

Podczas dodawania zdjęć do iPoda nano iTunes automatycznie optymalizuje je do wyświetlania.
Pliki zawierające zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie są domyślnie przesyłane do urządzenia.
Dodawanie plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości jest przydatne, aby np. przenieść je
z jednego komputera do innego, ale nie jest konieczne do oglądania zdjęć na ekranie iPoda nano.

43

background image

Dodawanie do iPoda nano plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości:

1

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Zdjęcia.

2

Zaznacz „Dołącz zdjęcia w pełnej rozdzielczości”.

3

Kliknij w Zastosuj.

iTunes kopiuje pliki ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości do katalogu Photos w iPodzie nano.
Sposób ich odczytania opisany jest w kolejnym rozdziale, „Dodawanie zdjęć z iPoda nano do
komputera.“

Dodawanie zdjęć z iPoda nano do komputera

Jeżeli w iTunes wybrane zostało dodawanie do iPoda nano zdjęć w pełnej rozdzielczości,
umieszczane są one w katalogu Photos znajdującym się w iPodzie nano. Można podłączyć
iPoda nano do komputera, po czym skopiować te zdjęcia na dysk twardy.

Dodawanie zdjęć z iPoda nano do komputera:

1

Podłącz iPoda nano do komputera.

2

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Podsumowanie.

3

Zaznacz pole wyboru „Włącz tryb pracy dysku”, znajdujące się w sekcji Opcje.

4

Kliknij w Zastosuj.

Gdy iPod nano używany jest jako dysk zewnętrzny, jego ikona widoczna jest na biurku Maca lub
jako kolejna litera napędu w oknie Eksploratora Windows na komputerze PC.

5

Przeciągnij pliki zdjęć z katalogu Photos na iPodzie nano na biurko Maca (pulpit komputera PC)

lub do programu do edycji zdjęć na komputerze.
Dostęp do zdjęć przechowywanych w iPodzie nano możliwy jest także za pomocą programów do
edycji zdjęć, np. iPhoto. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji programu.

Usuwanie zdjęć z iPoda nano

Jeżeli iPod nano używany jest jako dysk zewnętrzny, można usuwać pliki ze zdjęciami w pełnej
rozdzielczości z katalogu Photos.

Usuwanie zdjęć z katalogu Photos w iPodzie nano:

1

Podłącz iPoda nano do komputera.

2

Przejdź do katalogu Photos w iPodzie nano i usuń zdjęcia, których nie potrzebujesz.

3

Wysuń iPoda nano przed jego odłączeniem.

Usunięcie wszystkich zdjęć z iPoda nano (w tym plików ze zdjęciami w pełnej rozdzielczości)
możliwe jest także poprzez zmianę ustawień synchronizacji.

Usuwanie wszystkich zdjęć z iPoda nano:

1

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Zdjęcia.

2

Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z: …”

To pole wyboru powinno być już zaznaczone, a kliknięcie w nie spowoduje wyłączenie
zaznaczenia. Na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie.

3

Kliknij w przycisk Usuń zdjęcia, widoczny w wyświetlonym oknie dialogowym.

Usunięcie zdjęć nastąpi dopiero po kliknięciu w Zastosuj. Jeżeli zmienisz zdanie, zaznacz
ponownie pole wyboru „Synchronizuj zdjęcia”.

4

Kliknij w Zastosuj.

44

Rozdział 8

Zdjęcia

background image

Usuwanie wybranych zdjęć:

1

Zaznacz iPoda nano na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w kartę Zdjęcia.

2

Wybierz „Zaznaczone albumy, wydarzenia i twarze...”

3

Wyłącz zaznaczenie pozycji, które chcesz usunąć z iPoda nano, po czym kliknij w Zastosuj.

Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano

Zdjęcia znajdujące się w iPodzie nano można przeglądać pojedynczo lub jako pokazy slajdów.

Przeglądanie pojedynczych zdjęć

Zdjęcia znajdujące się w iPodzie nano zgrupowane są w albumach, aby ułatwić ich przeglądanie.
Jeżeli używasz programu iPhoto, możesz także synchronizować wydarzenia i twarze, po
czym przeglądać zdjęcia uporządkowane według wydarzeń i twarzy. Podczas przeglądania
pojedynczych zdjęć można je przybliżać i oddalać, a także przesuwać (po przybliżeniu), aby
obejrzeć dowolny fragment.