iPod nano - Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano

background image

Przeglądanie zdjęć na iPodzie nano

1

Stuknij w Zdjęcia na ekranie początkowym.

2

Stuknij w album lub inną grupę zdjęć (przesuwaj palcem w górę i w dół, aby obejrzeć listę

albumów).

3

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zobaczyć miniaturki zdjęć. Stuknij w dowolną miniaturkę,

aby wyświetlić zdjęcie w pełnym rozmiarze.

4

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać wszystkie zdjęcia w albumie.

5

Stuknij w zdjęcie, aby zobaczyć narzędzia. Stuknięcie w spowoduje powrót do widoku

miniaturek.

Oto sposoby wyświetlania zdjęć i manipulowania nimi:

Czynność

Sposób wykonania

Szybkie znajdowanie zdjęcia
w widoku miniaturek

Przesuń palcem w górę lub w dół

Wyświetlanie miniaturki w pełnym
rozmiarze

Stuknij w miniaturkę.

45

Rozdział 8

Zdjęcia

background image

Wyświetlanie następnego lub
poprzedniego zdjęcia z albumu

Stuknij w zdjęcie w albumie, przesuń w lewo lub w prawo, a następnie
stuknij w lub w .

Szybkie powiększanie lub
zmniejszanie zdjęcia

Stuknij dwukrotnie w zdjęcie w pełnym rozmiarze, aby je przybliżyć.
Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje oddalenie zdjęcia.
W przypadku korzystania z iPhoto, dwukrotne stuknięcie w zdjęcie
powoduje przybliżenie twarzy znajdującej się na nim osoby.

Wyświetlanie innego fragmentu
przybliżonego zdjęcia

Przeciągnij zdjęcie po ekranie.

Powracanie do widoku miniaturek

Stuknij w .

Wyświetlanie albumu jako pokazu
slajdów

Stuknij w dowolne zdjęcie w albumie, a następnie stuknij w . Jeżeli trwa
odtwarzanie muzyki, stanie się ono tłem dźwiękowym pokazu.

Wstrzymywanie i kontynuowanie
pokazu slajdów

Stuknij w ekran, aby wstrzymać pokaz. Stuknij w , aby kontynuować.

Zmienianie ustawień pokazu
slajdów

Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, a następnie stuknij
w Zdjęcia. Stuknij w ustawienia, które chcesz zmienić.
Możesz ustalić szybkość pokaz, wybrać rodzaj efektu przejścia, a także
włączyć mieszanie zdjęć i powtarzanie pokazu. Możesz również wybrać
rodzaj sygnału TV, jeśli zamierzasz wyświetlać pokaz na telewizorze.

46

Rozdział 8

Zdjęcia