iPod nano - Wstrzymywanie radia (pauza „na żywo”)

background image

Wstrzymywanie radia (pauza „na żywo”)

iPod nano pozwala na wstrzymywanie audycji radiowej i wznawianie jej od tego samego miejsca
w ciągu następnych 15 minut. Można wówczas przeciągnąć pasek postępu, aby kontynuować
słuchanie od dowolnego miejsca po wstrzymaniu lub aby szybko przejść do materiału
nadawanego na żywo. Gdy czas wstrzymania audycji radiowej osiągnie 15 minut, pasek postępu
zostanie wypełniony w całości. Wszystko, co nadane zostało wcześniej niż 15 minut temu, jest
automatycznie wymazywane, aby zwolnić miejsce na zapamiętywanie bieżącej transmisji.

Wstrzymana audycja radiowa jest wymazywana, gdy wystąpi dowolna z poniższych sytuacji:

Zmiana stacji radiowej.

Â

Wyłączenie iPoda nano.

Â

Rozpoczęcie odtwarzania innego materiału lub nagrywania notatki głosowej.

Â

Bateria jest rozładowana i wymaga naładowania.

Â

Radio zostało wstrzymane na dłużej niż 15 minut bez wznowienia odtwarzania.

Â

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania radia na żywo:

1

Stuknij w Odtwarzane lub w Radio (podczas odtwarzania radia).

2

Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić przyciski „pauzy na żywo”, po czym stuknij w .

Ikona zmieni się w .
Miejsce wstrzymania transmisji „na żywo” oznaczone jest żółtym trójkątem. Pasek postępu jest
powoli wypełniany, wskazując czas, jaki minął od wstrzymania odtwarzania.

3

Jeżeli chcesz kontynuować odtwarzanie, stuknij w . Spowoduje to rozpoczęcie odtwarzania od

miejsca, w którym zostało ono przerwane. Następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

Stuknij w

Â

, aby cofnąć odtwarzanie o 30 sekund.

Stuknij w

Â

, aby przewinąć odtwarzanie do przodu o 30 sekund.

Dotknij i przytrzymaj

Â

, aby przewinąć do przodu o 10 sekund.

Poruszanie się po wstrzymanym materiale radiowym jest możliwe tylko podczas wyświetlania
paska postępu. Nie ma takiej możliwości na ekranie dostrajania radia.

Funkcja „pauzy na żywo” powoduje zużycie baterii. Można tę funkcję wyłączyć, aby wydłużyć czas
pracy urządzenia podczas korzystania z baterii.

34

Rozdział 6

Radio FM

background image

Wyłączanie „pauzy na żywo”:

1

Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym.

2

Stuknij w Radio.

3

Stuknij w

obok pozycji Pauza na żywo, aby wyłączyć tę funkcję.