iPod nano - Ustalanie regionu radiowego

background image

Ustalanie regionu radiowego

Z radioodbiornika w iPodzie nano można korzystać w różnych krajach. Przygotowanych jest pięć
zakresów częstotliwości dla różnych regionów: obu Ameryk, Azji, Australii, Europy i Japonii.

Wybieranie regionu radiowego:

1

Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym.

2

Stuknij w Radio, a następnie w Regiony radiowe.

35

Rozdział 6

Radio FM

background image

3

Stuknij w swój region.

Obok wybranego regionu pojawi się symbol zaznaczenia.

Za ustawienia dla poszczególnych regionów odpowiadają międzynarodowe standardy dotyczące
transmisji radiowych. Jeżeli mieszkasz w kraju, którego brak na liście regionów radiowych, wybierz
region, w którym używane są takie same zakresy częstotliwości, jak w Twoim kraju.

Ważne: 

iPod nano przeznaczony jest wyłącznie do odbioru publicznych transmisji radiowych.

Słuchanie transmisji nie przeznaczonych do publicznego odbioru jest w niektórych krajach
nielegalne i może być ścigane sądownie. Pamiętaj, aby zawsze stosować się do uregulowań
prawnych obowiązujących w miejscach, w których planujesz używać iPoda nano.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zakresów częstotliwości w menu regionów radiowych, wraz
z przyrostem pomiędzy stacjami (oznaczonym znakiem ±).

Region radiowy

Częstotliwości radiowe

Ameryka Płn. i Pd.

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Azja

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Australia

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Europa

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Japonia

76,0-90,0 MHz/ ± 100 kHz

36

Rozdział 6

Radio FM