iPod nano - Przenoszenie zakupów do innego komputera

background image

Przenoszenie zakupów do innego komputera:

1

Otwórz iTunes na komputerze docelowym, po czym wybierz polecenie menu Sklep > Autoryzuj

ten komputer.

2

Podłącz iPoda nano do nowo autoryzowanego komputera.

3

W iTunes wybierz z menu Plik > Przenieś zakupione rzeczy z iPoda.

21

Rozdział 4

Synchronizowanie z iTunes