iPod nano - Informacje o baterii

background image

Informacje o baterii

iPod nano zawiera wewnętrzną baterię, która nie jest przeznaczona do wymiany przez
użytkownika. Po pierwszym podłączeniu iPoda nano warto pozostawić go podłączonego przez
około trzy godziny (lub do momentu, gdy ikona baterii wskaże pełne naładowanie).

Bateria iPoda nano ładuje się do około 80% w ciągu półtorej godziny. Do pełnego naładowania
baterii potrzeba trzech godzin. Ładowanie baterii iPoda nano podczas dodawania plików,
odtwarzania muzyki, słuchania radia lub przeglądania pokazu slajdów może trwać dłużej.

Ładowanie baterii

Baterię iPoda nano można ładować poprzez podłączenie urządzenia do komputera lub do
dostępnego osobno zasilacza Apple USB.

14

Rozdział 3

Podstawy

background image

Ładowanie baterii przy użyciu komputera:
Podłącz iPoda nano do gniazda USB 2.0 w komputerze. Komputer musi być włączony i nie może

m

być uśpiony.

Ważne: 

Jeżeli na ekranie iPoda nano widoczny jest napis „Ładowanie” lub „Podłącz do zasilania”,

oznacza to, że bateria musi zostać naładowana, zanim iPod nano będzie mógł połączyć się
z komputerem. Zobacz „Gdy na ekranie iPoda nano widoczny jest komunikat „Podłącz do
zasilania”“ na stronie 59.

Jeśli chcesz ładować iPoda nano bez dostępu do komputera, możesz w tym celu kupić ładowarkę
Apple USB do iPoda.

Ładowanie baterii przy użyciu zasilacza Apple USB:

1

Podłącz przewód łączący złącze stacji dokującej z USB do ładowarki Apple USB.

2

Podłącz drugi koniec tego przewodu do iPoda nano.

3

Podłącz ładowarkę Apple USB do sprawnego gniazdka elektrycznego.

Ładowarka Apple USB
(może wyglądać inaczej)

Przewód łączący złącze stacji dokującej z USB

Znaczenie ikon stanu baterii

Gdy iPod nano nie jest podłączony do źródła zasilania, ikona znajdująca się w prawym górnym
rogu ekranu pokazuje przybliżony ładunek baterii.

Bateria naładowana w mniej niż 20%

Bateria naładowana w około połowie

Bateria całkowicie naładowana

Gdy iPod nano jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii zmienia swój wygląd, pokazując
bieżący stan procesu ładowania.

Trwa ładowanie baterii (błyskawica)

Bateria całkowicie naładowana (wtyczka)

iPoda nano można odłączyć i używać przed pełnym naładowaniem baterii.

Uwaga:  Baterie ładowalne mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą
wymagać wymiany w autoryzowanym serwisie Apple. Żywotność baterii oraz liczba cykli
ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz
www.apple.com/pl/batteries.

15

Rozdział 3

Podstawy

background image

Oszczędzanie energii

Gdy słuchasz muzyki lub ćwiczysz, iPod nano inteligentnie zarządza zasobami baterii. Jeśli nie
dotkniesz ekranu przez dwadzieścia sekund, w celu zmniejszenia zużycia baterii ekran iPoda nano
zostanie przyciemniony, a po chwili wyłączy się. Naciśnięcie przycisku Uśpij/Obudź pozwala
włączyć ekran wyłączony automatycznie lub wyłączyć go ręcznie.

iPod nano wyłącza się automatycznie w przypadku braku aktywności (nic nie jest odtwarzane oraz
nie został wykryty ruch, gdy włączone jest liczenie kroków). Naciśnięcie przycisku Uśpij/Obudź
pozwala włączyć iPoda nano ponownie.

Można również całkowicie wyłączyć iPoda nano, przytrzymując przez kilka sekund wciśnięty
przycisk Uśpij/Obudź. Chcąc ponownie włączyć iPoda nano, należy jeszcze raz przytrzymać przez
kilka sekund przycisk Uśpij/Obudź.

Wyłączenie iPoda nano:

przerywa odtwarzanie muzyki lub innego materiału audio,

Â

wymazuje wstrzymaną audycję radiową,

Â

przerywa pokaz slajdów, jeżeli jest on wyświetlany,

Â

zachowuje bieżącą notatkę głosową, jeżeli trwa jej nagrywanie,

Â

przestaje liczyć kroki

Â

zatrzymuje i zachowuje dane treningu Nike+.

Â

Gdy iPod nano jest wyłączony, nie są odtwarzane żadne dźwięki alarmu. Po włączeniu iPoda nano
wszystkie przyszłe alarmy zostaną włączone zgodnie z planem. Korzystanie z tej funkcji wymaga
oprogramowania iPoda w wersji 1.1 lub nowszej.