iPod nano - VoiceOver

background image

Konfigurowanie funkcji VoiceOver na iPodzie nano:

1

Podłącz słuchawki do iPoda nano.

2

Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym, a następnie stuknij w Ogólne.

3

Przesuń palcem w górę, po czym stuknij w Dostępność.

53

background image

4

Stuknij w VoiceOver, po czym przesuń palcem w górę, aby włączyć następujące opcje:

Â

Mów podpowiedzi: Wyjaśnia, jak korzystać z elementów wskazanych kursorem VoiceOver.
Można włączyć tę funkcję, aby nauczyć się korzystać z iPoda nano, po czym wyłączyć ją.

Â

Szybkość mówienia: Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć szybkość mowy VoiceOver. Nie ma to
wpływu na szybkość czytania książek audio i podcastów.

Â

Język: Pozwala wybrać język używany przez VoiceOver. Powinien być to ten sam język, którego
używa iPod nano.

5

Stuknij w VoiceOver, a następnie w przełącznik, aby włączyć tę funkcję.

Jeżeli jest to pierwsze włączenie funkcji VoiceOver na iPodzie nano, wyświetlony zostanie
komunikat.

6

Stuknij w OK w tym komunikacie, po czym stuknij dwukrotnie w OK, aby potwierdzić.

Jeżeli nie widzisz ekranu, przesuń palec, aż usłyszysz „OK, przycisk”, po czym stuknij dwukrotnie.
Jeżeli nie wykonasz żadnej czynności przez 15 sekund, komunikat zniknie, a VoiceOver zostanie
wyłączony.

Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPoda nano używane są inne gesty. Jeżeli zmienisz zdanie
i chcesz wyłączyć VoiceOver, stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby wyłączyć przełącznik. Po
opuszczeniu ekranu ustawień trzeba powrócić do niego, używając gestów VoiceOver, po czym
znaleźć przełącznik VoiceOver i wyłączyć go.

Wyłączanie funkcji VoiceOver przy użyciu gestów VoiceOver:

1

Przesuwaj dwoma palcami w prawo lub w lewo, aż zobaczysz lub usłyszysz „Początek. Ustawienia”.

Jeżeli układ ikon zostały zmieniony lub jest więcej niż cztery ekrany początkowe, słyszany
komunikat może być inny.

2

Przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz „Ustawienia”.

3

Stuknij dwukrotnie, aby otworzyć Ustawienia.

4

Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „Ogólne”, po czym stuknij

dwukrotnie.

5

Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „Dostępność”, po czym

stuknij dwukrotnie.

6

Przesuwaj palcem w górę lub w dół ekranu, aż zobaczysz lub usłyszysz „VoiceOver”, po czym

stuknij dwukrotnie.

54

Rozdział 10

Dostępność

background image

7

Stuknij dwukrotnie, gdy usłyszysz „VoiceOver, przełącznik, przycisk, włączone”.

Usłyszysz „VoiceOver wyłączony”. Teraz możesz obsługiwać iPoda nano za pomocą standardowych
gestów.

Gesty VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPoda nano używane są następujące gesty:

Czynność

Sposób wykonania

Czytanie ekranu od góry

Przesuń dwoma palcami w górę

Czytanie ekranu od bieżącego zaznaczenia

Przesuń dwoma palcami w dół.

Wstrzymanie lub kontynuowanie czytania
komunikatów i innych tekstów

Stuknij jednym palcem w ekran.

Zaznaczanie rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

Stuknij jednym palcem w ekran.

Uaktywnianie rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

Stuknij dwukrotnie jednym palcem.

Przewijanie o jeden ekran w lewo

Przesuń dwoma palcami w prawo.

Przewijanie o jeden ekran w prawo

Przesuń dwoma palcami w lewo.

Przewijanie listy lub menu o jeden ekran w górę

Przesuń jednym palcem w dół.

Przewijanie listy lub menu o jeden ekran w górę

Przesuń jednym palcem w górę.

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie bieżącej czynności Stuknij dwoma palcami.

Zwiększanie lub zmniejszanie wartości zaznaczonego
narzędzia

Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć wartość
lub w dół, aby ją zmniejszyć.

Powracanie do ekranu początkowego

Stuknij dwukrotnie jednym palcem i przytrzymaj go na
ekranie.