iPod nano - Omówienie iPoda nano

background image

Omówienie iPoda nano

Ikony menu oraz programów

Gniazdo słuchawkowe

Złącze docka

Ciszej

Głośniej

Klips

Uśpij/Obudź

Pasek stanu

Ekran dotykowy

Czynność

Sposób wykonania

Włączanie lub wyłączanie ekranu
podczas słuchania muzyki lub innych
materiałów audio

Naciśnij przycisk Uśpij/Obudź.

Wyłączanie iPoda nano lub
włączanie go ponownie

Przytrzymaj przez klika sekund przycisk Uśpij/Obudź.

Korygowanie głośności podczas
słuchania utworów lub innych
materiałów

Naciśnij przycisk Głośniej lub Ciszej.
Tymi przyciskami można także zmieniać głośność komunikatów oraz innych
dźwięków.