iPod nano - Gjøre taleopptak

background image

Gjøre taleopptak

Du kan gjøre taleopptak ved hjelp av Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon
(tilgjengelig fra www.apple.com/no/ipodstore). Taleopptak-symbolet vises på Hjem-skjermen når
du har arkivert taleopptak på iPod nano, med mindre du har slått det av i innstillinger.

Koble Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon (eller en støttet tilbehørsenhet fra en
tredjepart) til hodetelefonutgangen på iPod nano, og trykk på Taleopptak på Hjem-skjermen. Slik
kan du ta opp og spille av taleopptak:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Starte opptaket, eller fortsette
opptaket etter en pause

Trykk på for å starte opptaket. Statuslinjen viser hvor lang tid som er
brukt.

Sette opptaket på pause

Trykk på .

Stoppe opptaket

Trykk på .

Spille av et opptak

Trykk på på Taleopptak-skjermen. Trykk på et opptak, og trykk deretter
på ved siden av opptaket.

47

Kapittel 9

Andre funksjoner

background image

Arkiverte opptak vises etter dato og klokkeslett, men du kan gi opptak en etikett slik at det blir
lettere å identifisere dem.

Merk et opptak med en etikett:

1

Trykk på på Taleopptak-skjermen.

2

Trykk på et opptak i listen.

3

Marker Etikett, og gjør trykk deretter på ett av alternativene:

Du kan velge Notat, Podcast, Intervju, Forelesning, Idé eller Møte.

Opptaket vises i listen med etiketten du valgte, sammen med dato og klokkeslett for opptaket.

Slett et opptak:

1

Trykk på på Taleopptak-skjermen.

2

Trykk på Rediger.

3

Trykk på ved siden av opptaket, og trykk deretter på Slett.

4

Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Synkroniser taleopptak med datamaskinen:

m

Hvis iPod nano er stilt inn til å synkronisere sanger automatisk: Taleopptak på iPod nano
synkroniseres til en spilleliste i iTunes med navnet Taleopptak (og fjernes fra iPod nano) når du
kobler iPod nano til en datamaskin. Les «Automatisk synkronisering» på side 18.

m

Hvis iPod nano er stilt inn til å synkronisere sanger manuelt: iTunes spør om du vil synkronisere nye
taleopptak neste gang du synkroniserer. Les «Håndtere iPod nano manuelt» på side 18.

Taleopptakene arkiveres i Recordings-mappen på iPod nano med M4A-formatet. Hvis du aktiverer
iPod nano for diskbruk, kan du kopiere taleopptak fra mappen. Hvis du vil vite mer om hvordan
du bruker iPod nano som en ekstern disk, leser du følgende avsnitt, «Bruke iPod nano som ekstern
disk».