iPod nano - Bruke Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon

background image

Bruke Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon

Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon (vises her) selges separat. De har en
mikrofon, volumknapper og en integrert knapp som gjør det mulig å styre lydavspilling og høre
sporannonsering.

Mikrofonknapp

Køble til øretelefonene for å lytte til musikk eller spille inn taleopptak ved hjelp av den innebygde
mikrofonen. Trykk på den midterste knappen på mikrofonen for å styre musikkavspilling og høre
sporannonseringer.

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Sette en sang eller treningsøkt på
pause

Trykk på midtknappen. Trykk én gang til for å gjenoppta avspillingen.

Gå til neste spor

Trykk på midtknappen raskt to ganger.

Gå til forrige spor

Trykk på midtknappen raskt tre ganger.

Spole framover

Trykk på midtknappen raskt to ganger og hold.

Spole bakover

Trykk på midtknappen raskt tre ganger og hold.

Justere volumet

Trykk på +- eller –-knappen.

Høre annonsering for nåværende
spor

Hold inne midtknappen til du hører sangtittelen og artistnavnet for
gjeldende sang.
Hvis du lytter til en lydbok, podcast eller iTunes U-samling, får du opplyst
om bokens tittel og navnet på forfatteren eller informasjon om episoden.

Velge en annen spilleliste

Hold inne midtknappen gjennom annonseringen av sangtittelen og
artistnavnet for gjeldende sang, til du hører navnet på den første
spillelisten.
Trykk på + eller – for å gå fram eller tilbake i listen over spillelister. Når du
hører navnet på spillelisten du vil ha, trykker du på midtknappen.

49

Kapittel 9

Andre funksjoner