iPod nano - Vise bilder på iPod nano

background image

Vise bilder på iPod nano

Du kan vise bilder på iPod nano manuelt eller som en lysbildeserie.

Vise enkeltbilder

Bildene dine grupperes i albumer for enkel visning på iPod nano. Hvis du bruker iPhoto, kan du
også synkronisere hendelser og ansikter og deretter vise bildene organisert slik. Når du ser på
enkeltbilder, kan du zoome inn eller ut og flytte et zoomet bilde for å vise en bestemt del av 
bildet.

Vis bilder på iPod nano:

1

Trykk på Bilder på Hjem-skjermen.

2

Trykk på et album eller en annen gruppe med bilder (dra for å se alle albumene).

3

Dra opp eller ned for å se miniatyrbildeversjoner av bildene dine. Trykk på et miniatyrbilde for å se

bildet i full størrelse.

4

Dra til venstre eller høyre for å bla gjennom alle bildene i albumet.

5

Trykk på et bilde for å vise kontrollene, og trykk på for å gå tilbake til miniatyrbildevisning.

Slik kan du vise og manipulere bildene dine:

43

Kapittel 8

Bilder

background image

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Finne et bilde raskt i
miniatyrbildevisning

Dra opp eller ned.

Vise et miniatyrbilde i full størrelse Trykk på miniatyrbildet.

Se neste eller forrige bilde i et
album

Trykk på bildet i albumet, dra til venstre eller høyre over bildet, og trykk
deretter på eller .

Forstørre eller forminske et bilde
raskt

Dobbelttrykk på bildet i full størrelse for å zoome inn. Dobbelttrykk på nytt
for å zoome ut.
Hvis du bruker Faces i iPhoto, zoomer dobbelttrykking inn på motivets
ansikt.

Vise en annen del av et zoomet
bilde

Dra bildet på skjermen.

Gå tilbake til miniatyrbildevisning
av albumet

Trykk på .

Vise albumet som en lysbildeserie

Trykk på et bilde i albumet, og trykk deretter på . Hvis musikk spilles, blir
musikken lydsporet for lysbildeserien.

Sette en lysbildeserie på pause og
fortsette visningen

Trykk på skjermen for å sette på pause, og trykk deretter på for å
fortsette.

Endre innstillinger for en
lysbildeserie

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Bilder. Trykk
på innstillingene du vil endre.
Du kan angi avspillingshastighet for lysbildeserien og velge overgangsstil,
mikse bilder og angi at lysbildeserien skal starte på nytt når den er ferdig.
Hvis du vil vise lysbildeserien på en TV, kan du velge TV-signal.

44

Kapittel 8

Bilder