iPod nano - Lage treningsøkter med musikk

background image

Lage treningsøkter med musikk

Du kan lage treningsøkter på iPod nano for å nå treningsmål knyttet til distanse, tidsbruk eller
kaloriforbruk. Deretter kan du legge til musikken, podcastene, lydbøkene eller radiokanalen du
vil høre på. iPod nano tar vare på alle treningsdataene dine. Hvis du vil, kan du laste dem opp til
nettstedet for Nike+.

Når du trener, gir iPod nano deg taletilbakemeldinger når du setter treningsøkten på pause eller
fortsetter den.

36

Kapittel 7

Trening

background image

Klargjør en Løping-treningsøkt:

1

Trykk på Trening på Hjem-skjermen.

2

Trykk på Løping, og trykk deretter på en av treningstypene (Enkel, Tid, Distanse eller Kalorier).

3

Trykk på et forhåndsinnstilt mål eller på Tilpasset.

4

Velg hva du vil høre på mens du trener.

Hvis du setter sammen en tilpasset treningsøkt, blir du bedt om å angi et tids-, distanse- eller
kalorimål før du kommer til lydvalget.

5

Trykk på Start økt.

Fest iPod nano til bukselinningen for å få en mest mulig nøyaktig måling. Du kan gå eller jogge
under treningen. iPod nano regner ut hvor langt du går eller jogger. Hvis du har angitt et daglig
skrittmål, vil skritt du tar under en Løping-treningsøkt eller når du bruker Nike + iPod-kompatibelt
treningsutstyr, ikke telle opp mot det daglige skrittmålet ditt.

Når du tilpasser en treningsøkt på iPod nano, arkiveres den slik at du kan bruke den igjen.

Bruk en arkivert treningsøkt:

1

Trykk på Trening på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Løping.

2

Dra oppover, og trykk på Mine økter.

3

Trykk på en arkivert treningsøkt, og trykk deretter på Start økt.

Styre iPod nano under en treningsøkt

Du kan bruke iPod nano-kontrollene til å sette en treningsøkt på pause og fortsette økten,
bytte sang, få taletilbakemeldinger eller bytte til en PowerSong for å få ekstra motivasjon.
Hvis du bruker Apple-hodetelefoner med fjernkontroll, kan du bruke fjernkontrollen til å styre
treningsøkten.

Den mest effektive måten å styre treningsøkten på, er å angi at iPod nano skal sette treningsøkten 
på pause og fortsette økten når du dobbeltklikker på Dvale/vekke-knappen. Hvis du for eksempel
stopper ved et trafikklys, kan du dobbeltklikke på Dvale/vekke-knappen for å sette økten på 
pause, og deretter dobbeltklikke igjen for å fortsette når du får grønt lys. Eller hvis har løpt et
maratonløp, kan du raskt dobbeltklikke for å sette økten på pause, slik at du kan få igjen pusten
før du slår på skjermen og avslutter treningsøkten.

Angi at Dvale/vekke-knappen skal sette en treningsøkt på pause:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen.

2

Trykk på Musikk, og trykk deretter på Dvale/vekke-knappen.

3

Trykk på

for å slå på.

4

Trykk på Start/pause.

Tabellen nedenfor beskriver hvordan du styrer iPod nano under treningsøkten:

37

Kapittel 7

Trening

background image

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Sette en treningsøkt på pause

Trykk på skjermen, og trykk deretter på (hvis skjermen er mørk, trykker du
på Dvale/vekke-knappen først).
Hvis du har angitt at Dvale/vekke-knappen skal fungere som Start/pause,
dobbeltklikker du på den.

Fortsette en treningsøkt som står
på pause

Trykk på skjermen, og trykk deretter på Fortsett (hvis skjermen er mørk,
trykker du på Dvale/vekke-knappen først).
Hvis du har angitt at Dvale/vekke-knappen skal fungere som Start/pause,
dobbeltklikker du på den.

Velge en annen sang

Trykk på skjermen, og trykk deretter på (hvis skjermen er mørk, trykker
du på Dvale/vekke-knappen først). Deretter trykker du på Endre musikk og
velger musikk.
Hvis du har angitt at Dvale/vekke-knappen skal brukes til Neste spor,
dobbeltklikker du på den.

Spille PowerSong

Trykk på skjermen, og trykk deretter på PowerSong (hvis skjermen er mørk,
trykker du på Dvale/vekke-knappen først).
Du kan også holde nede to fingre på skjermen for å spille PowerSong. 
Du angir PowerSong i Innstillinger > Trening før du starter treningsøkten.

Avslutte en treningsøkt

Trykk på skjermen (hvis skjermen er mørk, trykker du på Dvale/vekke-
knappen først), trykk på , og trykk deretter på Avslutt økt.

Få taletilbakemeldinger

Stopp treningsøkten. iPod nano leser opp statistikk om treningsøkten for
deg.
Hvis du bruker Apple-øretelefoner som har en fjernkontroll, kan du
holde inne midtknappen for å høre statistikk som hastighet, distanse og
kaloriforbruk mens du trener.