iPod nano - Kapittel 7:  Trening

background image

Trening

7

iPod nano har innebygde funksjoner som hjelper deg med å få mest mulig ut av treningen:

Angi et daglig skrittmål, og la iPod nano telle antall skritt når du er ute og går. Hold oversikt

Â

over framgangen din og kaloriforbruk over tid.
Lag treningsøkter for løping med favorittmusikken din, og hold oversikt over tidsbruk, tempo

Â

og distanse med motiverende tilbakemeldinger i sanntid.
Koble iPod nano til Nike + iPod-kompatibelt treningsutstyr, og hold oversikt over framgangen

Â

din fra treningsøkt til treningsøkt.
Bruk iTunes for å laste opp alle treningsdataene dine til nettstedet for Nike+. Sett deg mål, hold

Â

oversikt over framgangen din, og konkurrer med andre brukere.

Du kan angi disse valgene i Trening-innstillingene (Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og
trykk deretter på Trening):

Gange

Angi hvor mange skritt som skal være ditt daglige skrittmål. Les «Bruke
iPod nano til å telle antall skritt» på side 35.

PowerSong

Velg en sang som du vil bruke til motivasjon under treningen. Det er enkelt
å bytte til denne sangen når du vil ta ut det aller siste.

Taletilbakemelding

Velg om du vil ha tilbakemeldinger fra en mannlig eller kvinnelig stemme
under treningen, eller slå av Taletilbakemelding.

Måleenhet

Bruk engelske eller metriske måleenheter for vekt og andre mål.

Distanser

Mål distanser i kilometer eller miles.

Høyde

Angi høyden din for å få nøyaktig måling av distanse.

Vekt

Angi vekten din for å få nøyaktig måling av kaloriforbruk.

Nullstill kalibrering

Nullstill kalibreringen. Les «Kalibrere iPod nano» på side 38.