iPod nano - Stille inn radioområdet

background image

Stille inn radioområdet

iPod nano kan brukes i mange land for å motta FM-radiosignaler. Den leveres med fem
forhåndsinnstilte signalområder, identifisert etter region: Amerika (Nord og Sør), Asia, Australia, 
Europa og Japan.

Velg et radioområde:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen.

2

Trykk på Radio, og trykk deretter på Radioområder.

3

Trykk på området ditt.

En hake vises ved siden av området du velger.

Område-innstillinger fastsettes av internasjonale radiostandarder, ikke faktiske geografiske 
områder. Hvis du bor i et land som ikke står oppført i Radioområder-menyen, velger du en region
som best passer til radiofrekvensspesifikasjonene i landet ditt.

33

Kapittel 6

FM-radio

background image

Viktig:

Radiofunksjonen på iPod nano er kun tiltenkt offentlige radiosendinger. Å lytte til 

sendinger som ikke er offentlige, er ulovlig i enkelte land, og overtredelse kan medføre straff. Følg 
lover og forskrifter i områdene hvor du har planer om å bruke iPod nano.

Følgende tabell angir radiofrekvensrekkevidden til hvert område i Radioområder-menyen, i tillegg
til inkrementene mellom kanaler (indikert av tegnet ±).

Radioområde

Radiofrekvensspesifikasjoner

Amerika

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Asia

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Australia

87,5-107,9 MHz/ ± 200 kHz

Europa

87,5-108,0 MHz/ ± 100 kHz

Japan

76,0-90,0 MHz/ ± 100 kHz

34

Kapittel 6

FM-radio