iPod nano - Skifte kanal på FM-radioen

background image

Skifte kanal på FM-radioen

Du kan skifte kanal ved å bla gjennom kanaler, søke etter eller skanne tilgjengelige kanaler eller
lagre favorittkanalene dine og gå direkte til dem. For å komme i gang, bruker du iPod nano til å
finne lokale radiokanaler:

Merk: For best mulige mottakerforhold bør du forsikre deg om at øretelefonledningen ikke er
viklet eller tvunnet.

Finn lokale kanaler:

1

Trykk på Radio på Hjem-skjermen.

2

Trykk på .

3

Trykk på Lokale kanaler.

iPod nano skanner de tilgjengelige frekvensene og viser de lokale kanalene.

4

Trykk på ved siden av en kanal for å lytte til kanalen uten å gå ut av menyen, eller trykk på

kanalen for å gå til den kanalen og tilbake til radiokontrollene.

5

Når du er ferdig, trykker du på for å gå tilbake til radiokontrollene.

Hvis du vil oppdatere listen, trykker du på Oppdater.

Fjern alle kanaler fra Favoritter:

1

Trykk på på en radioskjerm for å vise Radio-menyen.

2

Trykk på Favoritter.

31

Kapittel 6

FM-radio

background image

3

Dra ned for å vise Rediger-knappen, og trykk på den.

4

Trykk på Fjern alle hvis du vil slette hele listen.

5

Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Sette direktesendt radio på pause

Du kan sette radiosendingen på pause, og starte igjen fra samme punkt opptil 15 minutter senere.
Flytt framdriftslinjen for å fortsette lyttingen på et hvilket som helst punkt i sendingen som er på
pause, eller hvis du raskt vil komme à jour med direktesendingen. Framdriftsindikatoren er helt full
når Direktepause når grensen på 15 minutter. Innhold som er eldre enn 15 minutter, slettes for å
gjøre plass til nytt innhold.

Radio på pause slettes automatisk hvis:

Du bytter kanal.

Â

Du slår av iPod nano.

Â

Du spiller annet medieinnhold eller spiller inn et taleopptak.

Â

Batteriet har lite strøm igjen og må lades opp.

Â

Du setter radioen på pause i 15 minutter uten å gjenoppta avspillingen.

Â