iPod nano - Høre på FM-radio

background image

Høre på FM-radio

Trykk på Radio på Hjem-skjermen. Du må koble til øretelefoner for å få inn
et radiosignal.

Slå av radioen

Trykk på , eller koble fra øretelefonene eller hodetelefonene.

Åpne Radio-menyen

Trykk på . Du bruker Radio-menyen til å finne lokale radiokanaler, angi 
favorittkanaler, merke sanger med etikett og se en liste over sanger du nylig
har lyttet til.

Velge en FM-kanal

Trykk på radiokanalskjermen, og dra på kanalvelgeren. Trykk på

eller

for å gå til favoritter (hvis du har stilt inn noen). Hvis ingen favoritter er

angitt, hører du forrige eller neste kanal.

Søke etter FM-kanaler

Når kanalvelgeren vises, trykker du på

eller

for å gå til neste eller

forrige kanal. Hvis du har arkivert noen kanaler som favoritter, går dette
gjennom de kanalene.

Søke etter FM-kanaler

Når kanalvelgeren er synlig, holder du nede på

eller

til det står

«Søker» på skjermen. Trykk på et tomt område på skjermen for å stoppe
søkingen, og trykk deretter på for å lytte.

30

background image

Forhåndsinnstille en FM-kanal

Når kanalvelgeren er synlig, trykker du på .
Favorittkanaler er merket i kanalvelgeren med en gul trekant, og endres
til når du velger en favorittkanal.

Fjern en FM-kanal fra favorittene

Gå til kanalen, og trykk deretter på på en radioskjerm.

Sette direktesendt radio på pause,
og fortsette

Trykk på Spilles nå eller Radio, dra til venstre på toppen av skjermen, og
trykk deretter på . Trykk på for å fortsette avspillingen. Hvis du endrer
radiokanal, slettes radioinnhold som er satt på pause.
Trykk på for å lytte til de siste tretti sekundene av radio som er satt på
pause.

Bytte mellom kanalvelgeren og
Direktepause-skjermen

Dra til venstre øverst eller over midten av skjermen.

Merke en sang på radioen, med
etikett

Trykk på på Spilles nå-skjermen. Merking er kun tilgjengelig for
radiokanaler som støtter iTunes-merking. Synkroniser med iTunes for å høre
en smakebit av og kjøpe sanger med etikett som du har merket.

Du kan dobbelttrykke på Dvale/vekke-knappen for å gå til neste radiokanal. Du kan også endre
innstillingen for Dvale/vekke-knappen slik at et dobbelttrykk setter direktesendt radio på
pause eller fortsetter avspilling av direktesendt radio. Les «Styre avspillingen med Dvale/vekke-
knappen» på side 21.