iPod nano - Spille musikk

background image

Spille musikk

iPod nano gjør det enkelt å finne og lytte til sanger. Du kan repetere sanger, spole, endre 
avspillingsrekkefølgen og opprette spillelister ved hjelp av Multi-Touch-skjermen.

Hvis du vil spille en sang, gjør du ett av følgende:
Trykk på Musikk på Hjem-skjermen, trykk på en kategori (Spillelister, Albumer eller annet), og trykk

m

deretter på en sang.

Trykk på Spilles nå på Hjem-skjermen for å spille sanger i tilfeldig rekkefølge, eller for å starte en

m

sang som har stått på pause.
Rist iPod nano for å spille sanger i tilfeldig rekkefølge.

m

Mens en sang spiller, vises albumbildet (hvis tilgjengelig) på Spilles nå-skjermen, og et Spill- ( )
eller Pause-symbol ( ) vises i statuslinjen øverst på andre skjermer. Du kan bla gjennom musikk
og annet innhold på iPod nano, endre innstillinger og omorganisere symboler mens du lytter til
musikk eller annet lydinnhold.

Her er noen metoder for å navigere i musikkbiblioteket:

Dra med fingeren for å se raskt gjennom sang- og albumlister, og trykk på menylinjen for å gå 

Â

til toppen av en liste.
Legg til symboler for Spillelister, Albumer og andre lister på Hjem-skjermen din. Trykk på

Â

Innstillinger > Generelt > Hjem-skjerm > Musikk, og trykk deretter på

ved siden av

symbolene du vil legge til.
Hvis listen har en indeks, flytter du en finger nedover indeksen for å vise en stor indeksbokstav 

Â

plassert over listen. Når du når bokstaven du vil ha, løfter du fingeren.

20

background image

Styre avspillingen med sangkontroller

Albumbildet for sangen som spilles av, vises på Spilles nå-skjermen. Trykk på skjermen én gang for
å vise sangkontrollene, og dra deretter til venstre for å se flere kontroller og sangtekster (hvis du 
har lagt dem til i iTunes).

Prikkene nederst på skjermen viser antallet tilgjengelige skjermer.

Dette kan du gjøre med sangkontrollene på iPod nano:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Sette en sang på pause

Trykk på , eller koble fra øretelefonene.

Starte avspillingen av en sang på
pause

Trykk på . iPod nano må være matet ut fra datamaskinen når du skal spille
sanger eller annen lyd.

Starte en sang på nytt

Trykk på .

Spille forrige sang

Trykk på to ganger.

Gå til neste spor

Trykk på .

Spole framover eller tilbake i en
sang

Hold nede på eller .

Repetere sanger

Trykk på

. Trykk igjen for å vise flere alternativer:

= Repeter alle sanger i gjeldende album eller liste.
= Repeter kun gjeldende sang igjen og igjen.

Opprette en Genius-spilleliste

Spill en sang, og trykk deretter på .

Mikse sanger

Trykk på

.

Gå til et punkt i en sang

Flytt spillehodet langs navigeringslinjen. Flytt fingeren opp for å redusere 
navigeringshastigheten for bedre presisjon. Jo lenger opp du flytter 
fingeren, jo mindre blir intervallene.

Gi sanger vurderinger

Trykk på  på sangkontrollskjermen, og dra fingeren langs prikkene øverst 
på skjermen.

Vis sanger fra et album

Trykk på på sangkontrollskjermen, eller trykk på albumet i Albumer-
listen.

Styre avspillingen med Dvale/vekke-knappen

Du kan dobbelttrykke på Dvale/vekke-knappen for å gå til neste spor. Du kan også endre
innstillingen slik at et dobbelttrykk setter avspillingen på pause eller fortsetter avspillingen.

Angi innstillingen for Dvale/vekke-knappen:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen.

2

Trykk på Musikk, og trykk deretter på Dvale/vekke-knappen.

3

Trykk på

for å slå på.

4

Trykk enten på Neste spor-knappen eller Start/pause-knappen.

21

Kapittel 5

Musikk og annet lydinnhold

background image

Hvis du slår av iPod nano mens musikk eller annet lydinnhold spilles av (ved å holde inne Dvale/
vekke-knappen), og deretter slår på iPod nano igjen, fortsetter iPod nano avspillingen der du
stoppet.

Mikse sanger

Du kan spille sanger, albumer eller spillelister i tilfeldig rekkefølge, og du kan stille inn iPod nano
til å mikse sanger når du rister den.

Tabellen nedenfor beskriver forskjellige metoder for å spille musikk i tilfeldig rekkefølge:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Mikse og spille alle sangene dine

Trykk på Miks øverst i Sanger-listen. iPod nano begynner å spille sanger fra
iPod nano-musikkbiblioteket i tilfeldig rekkefølge. Lydbøker, podcaster og
iTunes U-samlinger spilles ikke.
Du kan også trykke på Spilles nå på Hjem-skjermen når det ikke spilles
musikk.

Mikse sanger fra Spilles nå-
skjermen

Trykk på Spilles nå, og trykk deretter på albumbildet. Dra til venstre nederst
på skjermen, og trykk deretter på

.

Bruke «Rist for å mikse»

Når skjermen er på, kan du riste iPod nano raskt for å gå til en tilfeldig
sang. Hvis skjermen er av, trykker du på Dvale/vekke-knappen før du rister.
Standardinnstillingen er at «Rist for å mikse» er slått på, men du kan slå av
funksjonen i Innstillinger > Musikk.