iPod nano - Bruke Apple-øretelefoner

background image

Bruke Apple-øretelefoner

ADVARSEL:

Varige hørselsskader kan oppstå hvis øretelefoner eller hodetelefoner brukes med

høyt volum. Bruk kun kompatible øretelefoner og hodetelefoner sammen med iPod nano. Slå
på lyden og kontroller volumet før du setter noe inn i øret. Over tid kan du venne deg til et
høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du
hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod og få
utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir påvirket.
Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyfulle omgivelser.

Â

Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.

Â

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir maksimalt volumnivå på iPod, leser du «Angi
volumbegrensning» på side 24.

28

Kapittel 5

Musikk og annet lydinnhold

background image

Apple-øretelefonene som fulgte med iPod nano kobles til øretelefonutgangen på undersiden av
iPod nano. Plasser pluggene i ørene som vist.

Øretelefonkabelen er justerbar.

Hvis du har Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon eller In-Ear Headphones med
fjernkontroll og mikrofon, kan du også navigere i spillelister. Du finner mer informasjon i 
dokumentasjonen som fulgte med tilbehørsproduktene, og under «Bruke Apple-øretelefoner med
fjernkontroll og mikrofon» på side 49.

29

Kapittel 5

Musikk og annet lydinnhold

background image

FM-radio

6

Høre på FM-radio

iPod nano bruker øretelefon- eller hodetelefonkabelen som antenne, slik at du må koble
øretelefoner eller hodetelefoner til iPod nano for å motta et radiosignal.

Når du velger en kanal som støtter RDS (Radio Data System), vises sangtittel, artistnavn og
kanalinformasjon på skjermen.

Viktig:

Radiofrekvenser vist i dette kapitlet, er kun ment for illustrasjonsformål og er ikke

tilgjengelige i alle områder.

Lytt til radio:

1

Koble øretelefoner eller hodetelefoner til iPod nano, og trykk deretter på Radio på Hjem-skjermen.

2

Trykk på Spilles nå-skjermen for å se radiokontrollene, og dra til venstre for å se Direktepause-

kontrollene.

Her er flere ting du kan gjøre med radiokontrollene.

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende