iPod nano - Overføre kjøpt innhold til en annen datamaskin

background image

Overføre kjøpt innhold til en annen datamaskin

Innhold du kjøper i iTunes på én datamaskin kan overføres fra iPod nano til et iTunes-bibliotekt på
en annen datamaskin. Den andre datamaskinen må være autorisert til å spille innhold fra iTunes
Store-kontoen din.

Autoriser en annen datamaskin:
Åpne iTunes på den andre datamaskinen, og velg Butikk > Autoriser denne maskinen.

m

Overfør kjøpt innhold til en annen datamaskin:

1

Åpne iTunes på den andre datamaskinen, og velg Butikk > Autoriser denne maskinen.

2

Koble iPod nano til datamaskinen som nettopp er autorisert.

3

I iTunes velger du Arkiv > Overfør kjøp fra iPod.

19

Kapittel 4

Synkronisere med iTunes