iPod nano - Organisere symboler på Hjem-skjermen

background image

Organisere symboler på Hjem-skjermen

 Du kan omorganisere symboler på Hjem-skjermen slik at du lettere finner objekter du bruker ofte. 
Hvis du for eksempel bruker iPod nano hver dag mens du trener, kan du flytte Trening-symbolet til 
fremste posisjon slik at du får enklere tilgang til det.

Endre plasseringen til symbolene på Hjem-skjermen:

1

  Hold fingeren på symbolet du vil flytte, til alle symbolene begynner å vibrere.

2

Flytt symbolet til den nye plasseringen.

Når du drar til venstre eller høyre, blar du gjennom symbolene. Hvis symbolene er små, går du til
en annen skjerm ved å dra til venstre eller høyre.

3

  Når symbolet er der du vil ha det, løfter du fingeren fra skjermen.

4

Trykk på Dvale/vekke-knappen, eller hold nede på symbolet igjen, for å arkivere endringene.

Du kan også angi at det skal vises fire små symboler på Hjem-skjermen i stedet for ett stort 
symbol. Prikker nederst på Hjem-skjermen viser antallet Hjem-skjermer.

Vis små symboler på Hjem-skjermen:

1

Trykk på Innstillinger, og trykk deretter på Generelt.

2

Trykk på Hjem-skjerm.

3

Trykk på

ved siden av Små symboler.

16

Kapittel 3

Grunnleggende