iPod nano - Koble iPod nano til og fra

background image

Koble iPod nano til og fra

Du kobler iPod nano til datamaskinen for å synkronisere filer og lade iPod nano-batteriet. Du kan 
synkronisere sanger og lade batteriet på samme tid.

Viktig:

Batteriet lades ikke når datamaskinen er i dvale eller ventemodus.

Koble iPod nano til datamaskinen

iTunes synkroniserer sanger på iPod nano automatisk når du kobler til datamaskinen hvis du ikke
velger andre synkroniseringsinnstillinger i iTunes.

Koble iPod nano til datamaskinen:
Koble den medfølgende Apple Dock Connector-til-USB-kabelen til en høyeffekts USB 2.0-port på 

m

datamaskinen. Koble den andre enden av kabelen til iPod nano.
Hvis du har en iPod-dokkingstasjon, kan du koble kabelen til en USB 2.0-port på datamaskinen, 
koble den andre enden til dokkingstasjonen, og deretter plassere iPod nano i dokkingstasjonen.

Merk: USB-porten på de fleste tastaturer gir ikke tilstrekkelig med strøm for å lade iPod nano.

12

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Koble iPod nano fra datamaskinen

Det er trygt å koble iPod nano fra datamaskinen hvis du ser Hjem-skjermen på iPod nano eller en
melding om at det OK å koble fra. Hvis baklyset er slått av, trykker du på Dvale/vekke-knappen for
å slå det på slik at du kan se om det er trygt å koble fra.

Koble fra iPod nano:
Koble kabelen fra iPod nano, eller, hvis iPod nano er i dokkingstasjonen, fjern iPod nano fra

m

dokkingstasjonen.

Ikke koble fra iPod nano hvis du ser meldingen «Tilkoblet» eller «Synkroniserer». For å unngå
å skade filer på iPod nano, må du mate ut iPod nano før du kobler den fra når du ser disse 
meldingene.

Mat ut iPod nano:

m

I iTunes klikker du på Mat ut-knappen (C) ved siden av iPod nano i enhetslisten på venstre side i
iTunes-vinduet.

m

Hvis du bruker en Mac. kan du mate ut iPod nano ved å flytte iPod nano-symbolet på skrivebordet 
til papirkurven.

m

Hvis du bruker en Windows-PC, kan du mate ut iPod nano i Min datamaskin, eller ved å klikke på
ikonet for trygg fjerning av maskinvare i systemstatusfeltet i Windows og velge iPod nano.

Hvis du ved et uhell kobler fra iPod nano uten å mate den ut, kobler du iPod nano til igjen og
synkroniserer på nytt.