iPod nano - Bruke Multi-Touch

background image

Bruke Multi-Touch

Multi-Touch-skjermen og enkle fingerbevegelser gjør det enkelt å bruke iPod nano.

Trykk og dobbelttrykk

Trykk på et symbol for å åpne det eller for å velge et objekt i en meny eller en liste. Trykk raskt to
ganger på et bilde for å zoome inn, og dobbelttrykk en gang til for å zoome raskt ut.

Trykk og hold

Hold en finger hvor som helst på skjermen (unntatt på et symbol eller en kontroll) for å gå 
tilbake til Hjem-skjermen. Hold på et symbol for å omorganisere symboler på Hjem-skjermer –
når symbolene begynner å vibrere, kan du endre rekkefølgen på dem, og deretter trykker du på
Dvale/vekke-knappen for å arkivere.

Dra

Dra sidelengs for å flytte til neste eller forrige skjerm. 

10

background image

Dra

Dra over navigeringslinjer eller skyveknapper for å flytte kontrollene. Flytt symboler for å endre 
rekkefølgen.

Bla

Bla raskt opp eller ned med fingeren for å rulle raskt. Du kan vente til rullingen stopper, eller du 
kan ta hvor som helst på skjermen for å stoppe rullingen umiddelbart. Når du trykker på skjermen
for å stoppe rullingen, blir ingenting markert eller aktivert.

I enkelte lister, for eksempel spillelister, kan du bla nedover for å vise redigeringskontrollene
øverst.

Roter

Du kan rotere skjermen slik at den er lettere å se på når du fester iPod nano i noe. Plasser to fingre 
på skjermen og roter i den retningen du vil at skjermen skal vendes, til skjermen vender den veien
du vil.

Her er flere iPod nano-kontroller og -bevegelser:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Slå iPod nano helt av eller slå den
på igjen

Hold ned Dvale/vekke-knappen i noen sekunder for å slå iPod nano helt
av. All lyd som spilles, slås av. For å slå på iPod nano igjen etter at du har
slått den av på denne måten, holder du ned Dvale/vekke-knappen i noen
sekunder.
Du må bruke iPod-programvareversjon 1.1 eller nyere for å bruke denne
funksjonen.

Vekke iPod nano fra dvale eller
ventemodus

Trykk på Dvale/vekke-knappen.

Slå av skjermen

Trykk på Dvale/vekke-knappen. Musikk eller annen lyd som spilles, fortsetter
å spille.

Slå på baklyset

Trykk på skjermen hvis baklyset er slått av.

11

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Nullstille iPod nano (hvis den ikke
reagerer)

Hold inne Dvale/vekke-knappen og Volum ned-knappen til skjermen blir
mørk. Apple-logoen vises etter noen sekunder, og deretter Hjem-skjermen.

Velge et objekt

Trykk på objektet.

Gå til forrige skjerm

Dra til høyre.

Gå til neste skjerm

Dra til venstre.

Gå til toppen av en liste

Trykk på statuslinjen øverst på skjermen.

Se hele navnet til en sang, en artist
eller et album

Dra til venstre over navnet.

Gå direkte til Hjem-skjermen

Dra til høyre, eller hold hvor som helst unntatt på et symbol, en knapp eller
en kontroll.

Start en treningsøkt

Trykk på Trening på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Gange eller
Løping.

Spille inn et taleopptak

Koble til Apple-øretelefoner med fjernkontroll og mikrofon (selges separat).
Deretter, på Hjem-skjermen, trykker du på Taleopptak.

Finne serienummeret til iPod nano

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Om.
Se under iPod nano-klemmen.