iPod nano - Angi valg

background image

Angi valg

I Innstillinger kan du endre utseendet til Hjem-skjermen og angi andre valg for iPod nano. Når du
vil angi valg, trykker du på Innstillinger-symbolet på Hjem-skjermen.

Generelle innstillinger

Her er valgene du kan angi i Generelt:

Bruk dette valget

Når du vil gjøre dette

Lysstyrke

Justere lysstyrken på skjermen. Hvis du bruker svakere lysstyrke, bruker du
mindre strøm.

Bakgrunn

Angi bakgrunnsbilde for Hjem-skjermen. Trykk på et mønster for å se
hvordan det ser ut på skjermen, og trykk på Avbryt eller Bruk.

Hjem-skjerm

Vise eller fjerne symboler på Hjem-skjermen. Angi om det skal vises store
eller små symboler på Hjem-skjermen.

Dato og tid

Stille inn dato, klokkeslett og tidssone. Endre klokkevisningen til en
24-timersklokke. Vise klokken (i stedet for Spilles nå) ved vekking. Velge 
urskive (les «Endre urskive» på side 45).

Tilgjengelighet

Slå på VoiceOver og monolyd. Endre skjermvisningen til hvitt på svart. Hvis
du vil ha informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner, leser du «Funksjoner
for særlige behov» på side 50.

Språk

Angi språk for iPod nano.

Musikkinnstillinger

Med musikkinnstillingene kan du tilpasse hvordan du lytter til og spiller av musikk på iPod nano.
Hvis du vil bruke disse innstillingene, trykker du på Innstillinger-symbolet på Hjem-skjermen og
deretter på Musikk.

Her er valgene du kan angi i Musikk:

Bruk dette valget

Når du vil gjøre dette

Rist for å mikse

Slå av eller på funksjonen som gjør at du kan riste iPod nano for å gå til en
tilfeldig sang.

Volumjustering

Justere volumet på sanger automatisk slik at de spilles av med samme
relative volumnivå.

Dvale/vekke-knapp

Angi om et dobbelttrykk på Dvale/vekke-knappen skal brukes for å sette
nåværende spor på pause eller fortsette avspillingen, eller for å gå til neste
spor.

EQ

Velge en equalizerinnstilling.

Volumbegrensning

Angi et maksimumsnivå for volumet på iPod nano og angi en
tallkombinasjon slik at innstillingen ikke endres uten tillatelse.

Krysstoning

Angi at sanger automatisk tones ut ved slutten og tones inn i begynnelsen.

Grupper samlealbumer

Samle sanger fra samlealbumer i grupper. Samlealbumer vises som
underkategorier under Artister og spesifikke Sjangre i Musikk.

15

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Andre innstillinger

Du kan angi valg i Innstillinger for hvordan du viser bilder, lytter til radio og holder oversikt over
treningsøkter. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du:

Kapittel

Â

6, «FM-radio,» på side 30.

Kapittel

Â

7, «Trening,» på side 35.

Kapittel

Â

8, «Bilder,» på side 41.

Du kan nullstille innstillingene på iPod nano til standardinnstillingene uten å endre innholdet som
er synkronisert.

Nullstill alle innstillinger:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen.

2

Dra oppover, og trykk deretter på Nullstill.

3

Trykk på Nullstill, eller trykk på Avbryt hvis du ombestemmer deg.

4

Trykk på språket ditt, og trykk deretter på Ferdig.