iPod nano - Klargjøre iPod nano

background image

Klargjøre iPod nano

Før du kan bruke iPod nano, må den konfigureres i iTunes. Under konfigurering kan du opprette 
en iTunes Store-konto eller angi en eksisterende konto. (iTunes Store er ikke tilgjengelig i alle land
eller regioner.) iTunes kan også vise serienummeret for iPod nano når den er tilkoblet i tilfelle du
skulle trenge det.

Klargjør iPod nano:

1

Last ned og installer nyeste versjon av iTunes fra www.itunes.com/no/download.

2

  Koble iPod nano til en høyeffekts USB 2.0-port på Mac-maskinen eller Windows PC-en ved hjelp av 

kabelen som fulgte med iPod nano.

3

Følg instruksjonene på skjermen i iTunes for å registrere iPod nano og synkronisere iPod nano

med sanger fra iTunes-biblioteket.
Hvis du trenger hjelp med å bruke oppsettassistenten for iPod nano, kan du lese «Konfigurer 
iTunes-synkronisering første gang:» på side 17.
Når iPod nano synkroniserer med maskinen, viser iPod nano meldingen «Synkroniserer». Når
synkronisering er fullført, viser iTunes meldingen «iPod-synkronisering fullført». Hvis du vil ha
informasjon om synkronisering, leser du Kapittel 4, «Synkronisere med iTunes,» på side 17.

8

background image

4

La iPod nano være tilkoblet maskinen i opptil tre timer for å fullade batteriet.

Du kan koble fra iPod nano før batteriet er fulladet, og du kan synkronisere mens batteriet lader.
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Om batteriet» på side 13.
Hvis iPod nano er koblet til USB-porten på en Windows-PC, er det mulig at batteriet ikke lades når 
datamaskinen er i dvale.

5

Koble fra kabelen når du er klar til å bruke iPod nano.

Ikke koble fra iPod nano hvis du ser meldingen «Tilkoblet» eller «Synkroniserer». For å unngå å
skade filer på iPod nano, mater du ut iPod nano før du kobler den fra.
Hvis du vil ha mer informasjon om sikker frakobling av iPod nano, kan du lese «Koble iPod nano
fra datamaskinen» på side 13.

9

Kapittel 2

Komme i gang