iPod nano - Kapittel 2:  Komme i gang

background image

Komme i gang

2

ADVARSEL:

Av sikkerhetshensyn bør du lese all bruks- og sikkerhetsinformasjonen i denne

brukerhåndboken før du bruker iPod nano.

·