iPod nano - Kapittel 13:  Mer informasjon, service og support

background image

Mer informasjon, service og

support

13

Finn iPod-relatert programvare og serviceinformasjon her.

Hvis du vil vite mer om

Gjør du følgende

Service og support, diskusjoner,
opplæring og Apple-
programvarenedlastinger

Gå til: www.apple.com/no/support/ipodnano

Bruk av iTunes

Åpne iTunes, og velg Hjelp > iTunes-hjelp.
Hvis du vil se en opplæringsvideo på Internett (kun tilgjengelig i noen
områder), kan du besøke: www.apple.com/no/support/itunes

Bruk av iPhoto (på Mac OS X)

Åpne iPhoto, og velg Hjelp > iPhoto-hjelp.

Den nyeste informasjonen om
iPod nano

Registrer iPod nano. Du registrerer ved å installere iTunes og koble
iPod nano til datamaskinen.

Serienummeret til iPod nano

Se på innsiden av kanten på klemmen på iPod nano, eller trykk på
Innstillinger > Om og bla nedover.
I iTunes (når iPod nano er koblet til maskinen), kan du vise serienummeret
ved å markere iPod nano i enhetslisten og klikke på Oversikt-fanen.

Garantiservice

Først følger du rådene i denne brukerhåndboken, den skjermbaserte
hjelpen og ressurser på Internett. Deretter går du til: www.apple.com/no/
support/ipodnano

61