iPod nano - Viktig informasjon om sikkerhet og håndtering

background image

Viktig informasjon om sikkerhet og håndtering

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det medføre brann, elektrisk

sjokk eller andre former for skade på personer og eiendom.

Bære og håndtere iPod nano iPod nano inneholder følsomme komponenter. Ikke demonter, sett
fyr på, mal eller før inn fremmedlegemer i iPod nano, ikke mist enheten i gulvet eller legg enheten
i en mikrobølgeovn. iPod nano må ikke brukes hvis den er skadet – for eksempel hvis iPod nano er
sprukket, gjennomboret eller vannskadet.
Frontdekselet på iPod nano er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis iPod nano slippes
på en hard overflate eller hvis den blir utsatt for et betydelig trykk eller klemmes, bøyes eller 
deformeres. Hvis det kommer hakk på glasset eller glasset sprekker, må du ikke røre eller prøve
å fjerne det knuste glasset. Avslutt bruken av iPod nano til glasset blir erstattet av Apple eller en
Apple-autorisert tjenesteleverandør. Glass som knuses grunnet feil bruk eller misbruk, dekkes ikke
av garantien. Hvis du er bekymret for riper, bruker du en bæreveske (selges separat).
Unngå vann og fuktige omgivelser iPod nano må ikke utsettes for vann eller regn eller brukes i
fuktige omgivelser – for eksempel i nærheten av vasker eller toaletter. Ikke søl mat eller væske på
iPod nano. Hvis iPod nano blir våt, kobler du fra alle kabler og slår av iPod nano-enheten før du
rengjør den. La enheten tørke ordentlig før du slår den på igjen. Ikke prøv å tørke iPod nano med
en ekstern varmekilde som en mikrobølgeovn eller hårføner. Skade på iPod nano forårsaket av
kontakt med væske, dekkes ikke av garantien.
Reparere eller modifisere iPod nano Forsøk aldri å reparere eller modifisere iPod nano selv. 
iPod nano inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på. Demontering av iPod nano
kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien. Hvis iPod nano har blitt nedsenket i vann, er
gjennomboret eller har falt hardt i bakken, må du ikke bruke den før den har blitt undersøkt av
en Apple-autorisert serviceleverandør. Service skal utføres kun av Apple eller en Apple-autorisert
serviceleverandør. Du finner serviceinformasjon på www.apple.com/no/support/ipod.
Bytte batteriet Ikke forsøk å bytte det oppladbare batteriet i iPod nano selv. Det oppladbare
batteriet skal kun byttes av Apple eller en Apple-autorisert serviceleverandør. Hvis du vil ha mer
informasjon om batteribytteservice, går du til www.apple.com/no/batteries/replacements.html.

58

background image

Holde utsiden av iPod nano ren Rengjør iPod nano umiddelbart hvis den kommer i kontakt
med stoffer som kan forårsake flekker, for eksempel blekk, fargestoffer, sminke, skitt, mat, oljer 
og kremer. Når du skal rengjøre iPod nano, kobler du fra alle kabler og slår av iPod nano (hold
nede Dvale/vekke-knappen). Deretter bruker du et mykt, lett fuktet og lofritt tøystykke. Pass på at
fukt ikke kommer inn i åpningene. Ikke bruk vaskemidler for vinduer, husholdningsvaskemidler,
aerosolsprayer, løsemidler, alkohol, ammoniakk eller slipemidler når du skal rengjøre iPod nano.
Lade iPod nano Når du skal lade iPod nano, bruker du kun Apple Dock Connector-til-USB-
kabelen som følger med, sammen med en Apple USB Power Adapter eller en høyeffekts USB-port 
på en annen enhet som er kompatibel med USB 2.0-standarden. Du kan også bruke et annet 
Apple-merket produkt eller tilbehørsprodukt som fungerer sammen med iPod nano, eller et
tilbehørsprodukt fra tredjeparter, som er sertifisert til å bruke Apples «Made for iPod»-logo.
Les alle sikkerhetsinstruksjoner for produkter og tilbehør som skal brukes sammen med iPod nano.
Apple er ikke ansvarlig for bruk av tilleggsutstyr fra tredjeparter eller at de er i samsvar med
sikkerhetsforskrifter og gjeldende regelverk.

Når du skal lade iPod nano-enheten ved hjelp av en Apple USB Power Adapter-
strømforsyningsenhet, forsikrer du deg om at den er satt sammen riktig før du kobler den til et
strømuttak. Deretter setter du Apple USB Power Adapter ordentlig inn i en stikkontakt. Ikke koble
Apple USB Power Adapter til eller fra med våte hender.

Apple USB Power Adapter kan bli varm ved vanlig bruk. Sørg for at Apple USB Power Adapter ikke
dekkes til, og vær forsiktig når du håndterer enheten. Koble fra Apple USB Power Adapter hvis en
av følgende situasjoner oppstår:

Strømkabelen eller -kontakten er ødelagt.

Â

Strømforsyningsenheten blir utsatt for regn, væske eller annen fuktighet.

Â

Selve strømforsyningsenheten er skadet.

Â

Du tror at strømforsyningsenheten trenger service eller reparasjon.

Â

Du vil rengjøre strømforsyningsenheten.

Â

Unngå hørselsskader Varige hørselsskader kan oppstå hvis øretelefoner eller hodetelefoner
brukes med høyt volum. Bruk kun kompatible øretelefoner og hodetelefoner sammen med
iPod nano. Slå på lyden og kontroller volumet før du setter noe inn i øret. Over tid kan du venne
deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for deg, men som likevel kan skade hørselen.
Hvis du hører ringing i ørene eller får problemer med å oppfatte tale, bør du slutte å bruke iPod
og få utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet er, dess mindre tid tar det før hørselen blir
påvirket. Hørselseksperter foreslår at du gjør følgende for å beskytte hørselen:

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyfulle omgivelser.

Â

Reduser volumet hvis du ikke kan høre at folk snakker like ved.

Â

Hvis du vi ha informasjon om hvordan du angir maksimalt volumnivå på iPod nano, leser du «Angi
volumbegrensning» på side 24.
Kjøre sikkert Bruk av iPod nano mens du kjører eller sykler kan være distraherende. Hvis du finner 
det forstyrrende eller distraherende å bruke iPod nano mens du kjører eller sykler, finner du et 
sted å parkere før du bruker iPod nano. Bruk av iPod nano alene eller sammen med øretelefoner
(også med øretelefon i kun ett øre) mens du kjører eller sykler anbefales ikke og er ulovlig enkelte
steder. Følg lover og forskrifter om bruk av enheter som iPod nano i områdene hvor du fører
kjøretøy.
For kjøretøyer med kollisjonsputer Kollisjonsputer løses ut med mye kraft. Ikke oppbevar
iPod nano eller tilbehør til iPod nano i området over kollisjonsputen eller i området der
kollisjonsputen løses ut.

59

Kapittel 12

Sikkerhet og rengjøring

background image

Fly Det er mulig at bruk av iPod nano ikke er tillatt om bord i fly.
Trening Før du begynner på et treningsprogram, bør du kontakte en lege og gjennomgå en
full legesjekk. Varm opp eller gjør noen tøyningsøvelser før du begynner treningen. Vær forsiktig
og oppmerksom når du trener. Ro ned, hvis nødvendig, før du justerer enheten under trening.
Avslutt treningen øyeblikkelig hvis du føler smerte, eller føler deg svak, svimmel, utmattet eller
tungpustet. Ved å trene godtar du de iboende risikoene ved fysisk trening, inkludert eventuelle
skader som slik aktivitet kan føre til.
Bruke plugger og porter Tving aldri en plugg inn i en port eller trykk unødvendig hardt på en
knapp. Dette kan forårsake skade som ikke dekkes av garantien. Hvis pluggen ikke passer inn i
porten uten at du må bruke kraft, passer de antakelig ikke sammen. Kontroller at det ikke er noe
som blokkerer porten, og forsikre deg om at pluggen passer til porten og at pluggen er satt inn
riktig vei.
Riktige temperaturforhold for iPod nano iPod nano-enheten kan brukes når temperaturen
er mellom 0 og 35 ºC og oppbevares ved temperaturer mellom -20 og 45 ºC. For lav eller høy 
temperatur kan føre til midlertidig redusert batterikapasitet eller føre til at iPod nano-enheten
midlertidig slutter å fungere som den skal. Hvis du lar iPod nano ligge i en parkert bil eller i
direkte sollys, kan disse temperaturene for bruk eller oppbevaring overskrides. Unngå store
endringer i temperatur eller fuktighet når du bruker iPod nano ettersom kondens kan oppstå på
eller inne i iPod nano.
Når du bruker iPod nano eller lader batteriet, er det normalt at iPod nano blir varm. Utsiden av
iPod nano fungerer som en kjølende overflate som overfører varme fra innsiden av enheten til 
den kjølige luften på utsiden.
Steder med eksplosjonsfare Slå av iPod nano i omgivelser med eksplosjonsfare. Ikke lad
iPod nano-enheten, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike omgivelser kan forårsake en
eksplosjon eller brann, som kan føre til alvorlige skader og dødsfall.
Områder som kan være eksplosive, er vanligvis, men ikke alltid, godt merket. Mulige områder
kan omfatte: områder for fylling av drivstoff (som bensinstasjoner), anlegg for overføring eller 
lagring av drivstoff eller kjemikalier, kjøretøy som bruker petroleumsgass (for eksempel propan 
eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel frø, støv
eller metallpulver), og alle andre områder hvor du vanligvis blir bedt om å slå av motoren på
kjøretøyet.
Sikker avhending av iPod nano Hvis du vil ha informasjon om sikker avhending av iPod nano,
inkludert annen viktig informasjon om retningslinjer, leser du «Informasjon om avfallshåndtering
og resirkulering» på side 62.

60

Kapittel 12

Sikkerhet og rengjøring