iPod nano - Kapittel 12:  Sikkerhet og rengjøring

background image

Sikkerhet og rengjøring

12

ADVARSEL:

Av sikkerhetshensyn bør du lese all bruks- og sikkerhetsinformasjonen i denne

brukerhåndboken før du bruker iPod nano.

·

Ta vare på denne sikkerhetsinformasjonen og iPod nano Brukerhåndbok i tilfelle du trenger den
senere. Hvis du vil laste ned iPod nano Brukerhåndbok og den nyeste sikkerhetsinformasjonen, kan
du besøke support.apple.com/no_NO/manuals/ipod.