iPod nano - Oppdatere og gjenopprette iPod-programvaren

background image

Oppdatere og gjenopprette iPod-programvaren

Du kan bruke iTunes til å oppdatere og gjenopprette iPod-programvaren. Du bør oppdatere
iPod nano slik at den har den nyeste programvaren. Du kan også gjenopprette programvaren, noe
som tilbakestiller iPod nano til originaltilstanden.

Â

Hvis du velger å oppdatere, oppdateres programvaren uten at innstillinger, sanger og andre data
påvirkes.

Â

Hvis du velger gjenoppretting, slettes alt du har på iPod nano, inkludert sanger, videoer, filer, 
bilder og andre data. Alle iPod nano-innstillinger tilbakestilles til slik de var da enheten var ny.

Oppdater eller gjenopprett iPod-programvaren:

1

Forsikre deg om at du har Internett-tilgang og har installert den nyeste versjonen av iTunes fra

www.itunes.com/no/downloads.

2

Koble iPod nano til datamaskinen.

3

Marker iPod nano i enhetslisten i iTunes, og klikk på Oversikt-fanen.

I Versjon-delen kan du se om iPod nano er oppdatert eller om du må installere en nyere versjon
av programvaren.

4

Klikk på Oppdater for å installere den nyeste versjonen av programvaren.

Viktig:

Gjenoppretting av iPod-programvaren sletter alle data fra iPod nano, inkludert sanger.

5

Hvis det er nødvendig, klikker du på Gjenopprett for å gjenopprette iPod nano til

originaltilstanden (dette sletter alle data fra iPod nano). Følg instruksjonene på skjermen for å
fullføre gjenopprettingsprosessen.

57

Kapittel 11

Tips og problemløsing