iPod nano - VoiceOver

background image

Konfigurer VoiceOver på iPod nano:

1

Koble øretelefoner eller hodetelefoner til iPod nano.

2

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Generelt.

3

Bla oppover, og trykk deretter på Tilgjengelighet.

50

background image

4

Trykk på VoiceOver, og bla oppover for å angi følgende alternativer:

Â

Les opp hint: Forklarer hvordan man samhandler med objektet i VoiceOver-markøren. Det kan
være at du vil slå på dette for å lære hvordan du bruker iPod nano, og deretter slå det av senere.

Â

Talehastighet: Øker eller reduserer talehastigheten for VoiceOver. Dette påvirker ikke
talehastigheten for lydbøker og podcaster.

Â

Språk: Angir språket for VoiceOver. Det må være det samme som språket for iPod nano.

5

Trykk på VoiceOver, og trykk deretter på På/av-knappen for å slå på VoiceOver.

Hvis dette er først gang du slår på VoiceOver på iPod nano, vises en dialogrute.

6

Trykk på OK i dialogruten, og dobbelttrykk deretter på OK for å bekrefte.

Hvis du ikke kan se skjermen, flytter du fingeren til du hører «OK-knapp», og dobbelttrykker med 
én finger.
Hvis du ikke gjør noe i 15 sekunder, forsvinner dialogruten og VoiceOver slås av.

Når VoiceOver er på, bruker du et annet sett med bevegelser for å styre iPod nano. Hvis du
ombestemmer deg og vil slå av VoiceOver, dobbelttrykker du med to fingre for å flytte bryteren til 
Av. Hvis du navigerer bort fra Innstillinger-skjermen, må du bruke VoiceOver-bevegelser for å gå
tilbake til innstillingen og slå av VoiceOver.

Slå av VoiceOver på iPod nano med VoiceOver-bevegelser:

1

  Dra til høyre eller venstre med to fingre til du ser eller hører «Hjem. Innstillinger.»

Hvis symbolene er flyttet eller om det finner flere enn fire Hjem-skjermer, er det mulig du vil høre 
noe annet.

2

  Dra én finger rundt på skjermen til du hører «Innstillinger».

3

Dobbelttrykk for å åpne Innstillinger.

4

  Dra fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører Generelt, og dobbelttrykk.

5

  Dra fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører «Tilgjengelighet», og dobbelttrykk.

6

  Dra fingeren opp eller ned på skjermen til du ser eller hører VoiceOver, og dobbelttrykk.

7

Dobbelttrykk når du hører «VoiceOver bryter knapp på».

Du hører «VoiceOver av» som bekrefter innstillingen. Nå kan du bruke standardbevegelser for å
styre iPod nano.

51

Kapittel 10

Tilgjengelighet

background image

VoiceOver-bevegelser

Når VoiceOver er på, bruker du følgende bevegelser for å styre iPod nano:

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Lese fra toppen av skjermen

Bla oppover med to fingre.

Lese skjermen fra gjeldende markering

Bla nedover med to fingre.

Pause eller fortsette opplesing når dialoger og annen
tekst leses opp

Trykk på skjermen med én finger.

Markere objektet i VoiceOver-markøren

Trykk på skjermen med én finger.

Aktivere objektet i VoiceOver-markøren

Dobbelttrykk med én finger.

Bla én skjerm til venstre

Dra til høyre med to fingre.

Bla én skjerm til høyre

Dra til venstre med to fingre.

Bla opp én skjerm i en liste eller en meny

Bla ned med én finger.

Bla ned én skjerm i en liste eller en meny

Bla opp med én finger.

Starte eller stoppe gjeldende handling

Trykk med to fingre.

Øke eller redusere verdien for en markert kontroll

Bla opp med én finger for å øke verdien, eller bla ned 
med én finger for å redusere verdien.

Gå tilbake til Hjem-skjermen

Dobbelttrykk og hold med én finger.

Monolyd

Monolyd kombinerer lyden fra venstre og høyre kanal til et monolydsignal som spilles fra begge
øretelefonene. Dette gjør det mulig for brukere med en hørselshemning i ett øre å høre begge
kanaler med det andre øret.