iPod nano - Monolyd

background image

Slå Monolyd på eller av:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Generelt.

2

Trykk på Tilgjengelighet.

3

Trykk på På/av-bryteren ved siden av Monolyd.

Hvitt på svart

Bruk Hvitt på svart for å invertere fargene på iPod nano-skjermen, noe som kan gjøre den enklere
å lese. Når Hvitt på svart er slått på, ser skjermen ut som et negativt bilde.