iPod nano - Hvitt på svart

background image

Slå «Hvitt på svart» på eller av:

1

Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen, og trykk deretter på Generelt.

2

Trykk på Tilgjengelighet.

3

Trykk på På/av-bryteren ved siden av «Hvitt på svart».

52

Kapittel 10

Tilgjengelighet