iPod nano - Funksjoner for særlige behov

background image

Funksjoner for særlige behov

Funksjoner for særlige behov gjør det enklere for brukere med syns-, hørsels- eller andre
funksjonshemninger å bruke iPod nano. Disse funksjonene inkluderer:

VoiceOver

Â

Monolyd

Â

Hvitt på svart

Â

Disse funksjonene kan slås på og av på iPod nano og i iTunes.

Slå på tilgjengelighetfunksjoner i iTunes:

1

Marker iPod nano i enhetslisten i iTunes, og klikk på Oversikt-fanen.

2

  Klikk på «Konfigurer Særlige behov» i Valg-delen.

3

Angi funksjonene du vil bruke, og klikk deretter på OK.

4

Klikk på Bruk.

Se nedenfor for informasjon om hvordan du slår på og av funksjonene for særlige behov på
iPod nano-enheten.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighetfunksjonene på Mac og iPod nano, kan du besøke
www.apple.com/no/accessibility.

VoiceOver

VoiceOver leser opp en beskrivelse av det som vises på skjermen slik at du kan bruke iPod nano
uten å se skjermen. VoiceOver bruker språket du angir i Tilgjengelighet-innstillingene på
iPod nano.

VoiceOver er tilgjengelig på mange språk, men ikke alle.

VoiceOver beskriver hvert element på skjermen når det markeres. Når et element markeres,
merkes det med et svart rektangel og VoiceOver leser opp navnet eller beskriver objektet.
Rektangelet kalles VoiceOver-markøren.

Hvis tekst er markert, leser VoiceOver opp teksten. Hvis en kontroll er markert (for eksempel en
knapp eller en bryter), er det mulig at VoiceOver leser opp objektets handling eller instruksjoner –
for eksempel «dobbelttrykk for å åpne».