iPod nano - Hjem-skjermen

background image

Hjem-skjermen

Når du slår på iPod nano, ser du Hjem-skjermen.

Hvert symbol på Hjem-skjermen representerer alternativer for musikk eller podcaster eller
funksjoner som innspilling av taleopptak eller visning av bilder. Trykk på et symbol for å åpne det,
og bruk deretter bevegelser for å navigere (se «Bruke Multi-Touch» på side 10).

Her er symbolene du vil se på Hjem-skjermen første gang du slår på iPod nano:

Symbol

Funksjon

Spilles nå

Gir rask tilgang til det som spilles.

Musikk

Gir rask tilgang til musikken din og annet lydinnhold,
organisert etter spilleliste, artist, sang og annet.

Radio

Åpner FM-radioen hvis iPod nano er koblet til øretelefoner.

Trening

Åpner Trening-funksjonen hvor du kan telle antall skritt
når du er ute og går eller løper, i tillegg å holde oversikt
med tid, distanse, hastighet og kaloriforbrenning.

Klokke

Åpner klokken, stoppeklokken og tidtakeren.

Bilder

Viser bildene som er synkronisert fra maskinen din.

Lydbøker

Viser lydbøker som er synkronisert fra iTunes-biblioteket
(vises ikke hvis du ikke har noen lydbøker).

Podcaster

Viser podcastene som er synkronisert fra iTunes-
biblioteket.

iTunes U

Viser iTunes U-samlinger som er synkronisert fra iTunes-
biblioteket (vises ikke hvis du ikke har noen samlinger).

Taleopptak

Åpner kontrollene for opptak og administrering av
taleopptak. Vises kun hvis en mikrofon er koblet til
iPod nano eller hvis det finnes taleopptak på iPod nano.

Innstillinger

Åpner innstillinger for iPod nano og mange av
funksjonene.

6

Kapittel 1

iPod nano-oversikt

background image

Du kan legge til disse symbolene på Hjem-skjermen ved å slå dem på i Innstillinger:

Symbol

Funksjon

Genius-mikser

Viser Genius-mikser som er synkronisert fra iTunes-
biblioteket.

Spillelister

Viser spillelistene som er synkronisert fra iTunes-
biblioteket eller som er opprettet på iPod nano.

Artister

Viser musikken som er synkronisert fra iTunes-biblioteket,
organisert etter artist.

Albumer

Viser albumer som er synkronisert fra iTunes-biblioteket, i
alfabetisk rekkefølge.

Sanger

Viser sanger som er synkronisert fra iTunes-biblioteket, i
alfabetisk rekkefølge.

Sjangere

Viser sanger som er synkronisert fra iTunes-biblioteket,
organisert etter sjanger.

Komponister

Viser sanger som er synkronisert fra iTunes-biblioteket,
organisert etter komponist.

Du kan endre symbolplasseringen på Hjem-skjermen ved å flytte på symbolene (les «Angi
valg» på side 15). Du kan også opprette Hjem-skjermer med små symboler (les «Organisere
symboler på Hjem-skjermen» på side 16).