iPod nano - Bli kjent med iPod nano

background image

Bli kjent med iPod nano

Meny og programsymboler

Hodetelefonutgang

Dock-tilkobling

Volum ned

Volum opp

Klips

Dvale/vekke

Statuslinje

Multi-Touch-skjerm

Hvis du vil gjøre dette

Gjør du følgende

Slå skjermen på eller av mens
du hører på musikk eller annet
lydinnhold.

Trykk på Dvale/vekke-knappen.

Slå iPod nano helt av eller slå den
på igjen

Hold inne Dvale/vekke-knappen i noen sekunder.

Justere volumet mens du hører på
musikk eller andre medier

Hold inne Volum opp- eller Volum ned-knappen
Disse knappene styrer også volumet for varsler og andre lyder.