iPod nano - Gesproken memo’s opnemen

background image

Gesproken memo's opnemen

U kunt gesproken memo's opnemen met behulp van de optionele Apple koptelefoon met
afstandsbediening en microfoon (verkrijgbaar via www.apple.com/nl/ipodstore). Het symbool
voor gesproken memo's wordt weergegeven in het beginscherm wanneer u memo's op de iPod
nano hebt opgeslagen, tenzij u deze functie uitschakelt in Instellingen.

Sluit de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (of een ondersteund accessoire
van een andere fabrikant) aan op de koptelefoonaansluiting van de iPod nano en tik op
'Gesproken memo's' in het beginscherm. In de tabel hieronder leest u hoe u memo's kunt
opnemen en afspelen.

Taak

Stappen

De opname beëindigen of hervatten Tik op om de opname te starten. In de statusbalk wordt de verstreken

tijd weergegeven.

Een opname onderbreken

Tik op .

Een opname beëindigen

Tik op .

Een opname afspelen

Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op . Tik op een opname en tik
vervolgens op naast de memo.

Uw opnamen worden weergegeven op datum en tijd. Indien gewenst kunt u uw gesproken
memo's van een label voorzien zodat u ze eenvoudiger kunt herkennen.

Een gesproken memo van een label voorzien

1

Tik in het scherm 'Memo's' op .

2

Tik op een opname in de lijst.

3

Tik op 'Label' en tik vervolgens op de gewenste optie.

U hebt de keuze uit 'Memo', 'Podcast', 'Interview', 'Lezing', 'Idee' en 'Vergadering'.

De opname wordt in de lijst weergegeven met het gekozen label, de datum en de tijd van de
opname.

Een gesproken memo verwijderen

1

Tik in het scherm 'Gesproken memo's' op .

2

Tik op 'Wijzig'.

3

Tik op naast de opname en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Gesproken memo’s

Gesproken memo’s

4

Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

50

Hoofdstuk 9

Overige voorzieningen

background image

Gesproken memo's met de computer synchroniseren

m

Als u hebt ingesteld dat nummers op de iPod nano automatisch worden gesynchroniseerd: De
gesproken memo's op de iPod nano worden naar een afspeellijst met de naam 'Gesproken
memo's' in iTunes verplaatst (en verwijderd van de iPod nano) zodra u de iPod nano op uw
computer aansluit. Zie “Automatisch synchroniseren” op pagina 20.

m

Als u hebt ingesteld dat nummers op de iPod nano handmatig worden gesynchroniseerd, wordt u
gevraagd of u nieuwe gesproken memo's wilt synchroniseren bij de eerstvolgende synchronisatie.
Zie “De iPod nano handmatig beheren” op pagina 20.

Gesproken memo's worden op de iPod nano in de M4A-structuur bewaard in een map met de
naam 'Recordings'. Als u de iPod nano als harde schijf gebruikt, kunt u gesproken memo's vanuit
de map kopiëren. Zie “De iPod nano als externe schijf gebruiken” voor informatie over het gebruik
van de iPod nano als externe schijf.

De iPod nano als externe schijf gebruiken

De iPod nano kan worden gebruikt als externe schijf om gegevensbestanden te bewaren. Het
schijfsymbool van de iPod nano verschijnt op het bureaublad van de Mac of als de volgende
beschikbare stationsletter in de Verkenner op een Windows-pc. Om bestanden te kopiëren, sleept
u ze van of naar de iPod nano.

In de externe-schijfmodus worden de nummers die u met iTunes hebt toegevoegd, niet
weergegeven. Bestanden die u via de Finder of Windows Verkenner naar de iPod nano sleept,
kunnen niet op de iPod nano worden afgespeeld.