iPod nano - De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon gebruiken

background image

De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon

gebruiken

De Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (zie onderstaande afbeelding) is
afzonderlijk verkrijgbaar. De koptelefoon is voorzien van een microfoon, volumeknoppen en een
geïntegreerde knop waarmee u het afspelen van audio kunt regelen en de titel van het huidige
nummer kunt horen.

Microfoon-knop

Als u de koptelefoon aansluit, kunt u naar muziek luisteren of een gesproken memo opnemen
met de ingebouwde microfoon. Met de selectieknop op de microfoon kunt u het afspelen van
muziek regelen en de titel van het huidige nummer horen.

Taak

Stappen

Een nummer of work-out
onderbreken

Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te
hervatten.

Naar het volgende nummer gaan

Druk twee keer snel op de selectieknop.

Naar het vorige nummer gaan

Druk drie keer snel op de selectieknop.

Vooruitspoelen

Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.

Terugspoelen

Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.

Het volume aanpassen

Druk op de knop met het plusteken of op de knop met het minteken.

De titel van het huidige nummer
horen

Houd de selectieknop ingedrukt totdat u de titel van het huidige nummer
en de naam van de artiest hoort.
Als u naar een audioboek, podcast of iTunes U luistert, worden de titel en
auteur van het boek of informatie over de aflevering uitgesproken.

Een andere afspeellijst selecteren

Houd de selectieknop ingedrukt tijdens de aankondiging van de titel
en naam van de artiest voor het huidige nummer, totdat u de eerste
afspeellijst hoort.
Klik op de knop met het plusteken of de knop met het minteken om voor-
of achteruit te gaan in de lijst met afspeellijsten. Zodra u de gewenste lijst
hoort, klikt u op de selectieknop.

52

Hoofdstuk 9

Overige voorzieningen