iPod nano - Radioweergave onderbreken

background image

Radioweergave onderbreken en hervatten

1

Tik terwijl de radio aanstaat op 'Huidig nummer' of 'Radio'.

2

Veeg naar links om de regelaars voor live-pauze in het laatste scherm weer te geven en tik op .

Het symbool verandert in .
Als 'Live-pauze' is ingeschakeld, wordt met een geel driehoekje aangegeven op welk punt de
uitzending is onderbroken. De voortgangsbalk wordt verder gevuld en geeft aan hoeveel tijd er is
verstreken sinds u de weergave hebt onderbroken.

3

Als u de uitzending wilt hervatten, tikt u op , zodat de uitzending wordt gestart op het punt

waar u deze hebt onderbroken. Voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

Tik op

Â

om per keer 30 seconden terug te gaan.

Tik op

Â

om per keer 30 seconden vooruit te gaan.

Houd

Â

ingedrukt om per keer 10 seconden vooruit te gaan.

U kunt alleen door een onderbroken radio-uitzending navigeren als de voortgangsbalk wordt
weergegeven. Dit gaat niet als de radiotuner wordt weergegeven.

Voor de functie 'Live-pauze' wordt gebruikgemaakt van de batterij. U kunt 'Live-pauze'
uitschakelen om de batterij te sparen.

34

Hoofdstuk 6

FM-radio

background image

'Live-pauze' uitschakelen

1

Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.

2

Tik op 'Radio'.

3

Tik op

naast 'Live-pauze' om deze functie uit te schakelen.