iPod nano - Nummers van labels voorzien om met iTunes te synchroniseren

background image

Nummers van labels voorzien om met iTunes te synchroniseren

Als een radiostation toekenning van iTunes-labels ondersteunt, kunt u een label toevoegen aan
een nummer dat u op de radio hoort, zodat u dit nummer op een later tijdstip kunt beluisteren en
aanschaffen in de iTunes Store. Nummers die u van een label kunt voorzien, worden in het scherm
'Huidig nummer' gemarkeerd met een labelsymbool.

Een nummer van een label voorzien
Tik in de linkerbenedenhoek van het scherm 'Huidig nummer' op

m

.

De gelabelde nummers worden in het radiomenu onder 'Nummers met labels' weergegeven. De
volgende keer dat u de iPod nano met iTunes synchroniseert, worden de gelabelde nummers
gesynchroniseerd en van de iPod nano verwijderd. Deze nummers verschijnen in iTunes,
vanwaaruit u ze kunt beluisteren en kunt aanschaffen in de iTunes Store.

Opmerking: Deze functie is mogelijk niet voor alle radiostations beschikbaar.

Gelabelde nummers beluisteren en aanschaffen in iTunes

1

Synchroniseer de iPod nano met uw computer.

2

Klik op de computer onder 'Store' aan de linkerzijde van het iTunes-venster op 'Gemerkt'.

3

Klik bij het gewenste nummer op de weergaveknop.

4

Om een deel van het nummer te beluisteren, klikt u dubbel op het nummer of klikt u op de

voorvertoningsknop. Om het nummer te kopen, klikt u op de knop 'Koop' (Mac) of 'Kopen'
(Windows).

Als het radiostation geen labels ondersteunt, kunt u ook een lijst bekijken met de nummers
waarnaar u recentelijk hebt geluisterd. Later kunt u deze informatie gebruiken om het nummer te
zoeken en aan te schaffen.

Recente nummers weergeven
Tik in een willekeurig radiovenster op

m

en tik vervolgens op 'Recente nummers'.

Er verschijnt een scherm met de titel van het nummer, de artiest en het radiostation waar u het
nummer hebt gehoord.

35

Hoofdstuk 6

FM-radio