iPod nano - Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren

background image

Materiaal automatisch of handmatig synchroniseren

U kunt materiaal op twee manieren naar de iPod nano kopiëren:

Â

Automatisch synchroniseren: Als u de iPod nano aansluit op uw computer, wordt de iPod nano
automatisch bijgewerkt met de onderdelen in uw iTunes-bibliotheek. De iPod nano kan met
slechts één computer tegelijk automatisch worden gesynchroniseerd.

Â

De iPod nano handmatig beheren: Als u de iPod nano op uw computer aansluit, kunt u de
afzonderlijke onderdelen naar de iPod nano slepen en van de iPod nano verwijderen. U kunt
nummers vanaf meerdere computers kopiëren zonder nummers van de iPod nano te wissen.
Als u instelt dat u handmatig muziek wilt beheren, moet u de iPod nano altijd verwijderen
in iTunes voordat u de speler van de computer loskoppelt (zie “De iPod nano aansluiten en
loskoppelen” op pagina 13).

19

background image

Automatisch synchroniseren

De iPod nano wordt gewoonlijk gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt met iTunes.

Terwijl de muziek op de iPod nano wordt gesynchroniseerd met de muziek op de computer,
wordt de voortgang in het iTunes-statusvenster weergegeven en wordt naast het symbool van
de iPod nano in de lijst met apparaten een synchronisatiesymbool weergegeven. Als de speler
is bijgewerkt, verschijnt in iTunes het volgende bericht: "De iPod is bijgewerkt.". Een balk onder
in het iTunes-venster geeft aan hoeveel schijfruimte door het verschillende materiaal wordt
verbruikt.

Belangrijk:

De eerste keer dat u de iPod nano aansluit op een computer waarmee de speler niet

is gesynchroniseerd, wordt u gevraagd of u nummers automatisch wilt synchroniseren. Als u
hiermee akkoord gaat, worden alle nummers, audioboeken en ander materiaal van de iPod nano
verwijderd en vervangen door de nummers en onderdelen die op deze computer staan.

U kunt echter instellen dat de iPod nano niet wordt gesynchroniseerd, bijvoorbeeld als u de iPod
nano op een andere computer wilt aansluiten waarmee u het apparaat niet wilt synchroniseren.

Automatische synchronisatie van de iPod nano uitschakelen
Schakel in het paneel 'Overzicht' in iTunes het aankruisvak 'Open iTunes bij aansluiten van deze

m

iPod' (Mac) of 'iTunes openen bij aansluiten van deze iPod' (Windows) uit. Klik vervolgens op 'Pas
toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Als u automatisch synchroniseren uitschakelt, kunt u nog wel handmatig synchroniseren door op
de knop 'Synchroniseer' (Mac) of 'Synchroniseren' (Windows) te klikken.

De iPod nano handmatig beheren

Als u de iPod nano handmatig beheert, kunt u afzonderlijke nummers en ander materiaal
toevoegen en verwijderen. U kunt ook materiaal van meerdere computers naar de iPod nano
kopiëren zonder dat de onderdelen die zich al op de iPod nano bevinden worden verwijderd.

Als u op de iPod nano instelt dat u muziek handmatig wilt beheren, worden de opties voor
automatische synchronisatie in de panelen 'Muziek', 'Podcasts', 'iTunes U' en 'Foto's' uitgeschakeld.
Het is niet mogelijk bepaalde onderdelen handmatig te beheren terwijl u tegelijkertijd andere
onderdelen automatisch synchroniseert.

Opmerking: Als u materiaal handmatig beheert, kunt u geen Genius-mixen gebruiken. U kunt nog
wel handmatig Genius-afspeellijsten synchroniseren met de iPod nano en Genius-afspeellijsten
maken op de iPod na een handmatige synchronisatie van Genius-materiaal. Zie “Genius-mixen
afspelen” op pagina 30.

In iTunes instellen dat materiaal handmatig wordt beheerd

1

Ga in iTunes naar 'Voorkeuren', klik op 'Apparaten' en selecteer 'Voorkom automatische

synchronisatie van iPods, iPhones en iPads' (Mac) of 'Automatische synchronisatie van iPods,
iPhones en iPads voorkomen' (Windows).

2

Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.

3

Schakel in het gedeelte 'Opties' het aankruisvak 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek

handmatig beheren' (Windows) in.

4

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

Als u het materiaal op de iPod nano handmatig beheert, moet u de iPod nano altijd uit iTunes
verwijderen voordat u de speler loskoppelt. Zie “De iPod nano verwijderen” op pagina 14.

20

Hoofdstuk 4

Synchroniseren met iTunes

background image

Een nummer of ander onderdeel handmatig kopiëren

1

Klik in iTunes aan de linkerzijde van het iTunes-venster op 'Muziek' of een ander onderdeel onder

'Bibliotheek'.

2

Sleep een nummer of ander onderdeel naar de iPod nano in de lijst met apparaten.

Een nummer of ander onderdeel verwijderen van de iPod nano

1

Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten.

2

Selecteer een nummer of ander onderdeel op de iPod nano en druk vervolgens op de Delete- of

Backspace-toets op het toetsenbord.
De nummers of onderdelen die u handmatig van de iPod nano verwijdert, worden niet uit uw
iTunes-bibliotheek verwijderd.

U kunt de iPod nano later altijd weer instellen op automatisch synchroniseren.

In iTunes opnieuw instellen dat materiaal automatisch wordt gesynchroniseerd

1

Selecteer in iTunes de iPod nano in de lijst met apparaten en klik op de tab 'Overzicht'.

2

Schakel het aankruisvak 'Beheer muziek handmatig' (Mac) of 'Muziek handmatig beheren'

(Windows) uit.

3

Geef in de panelen 'Muziek' en 'Podcasts' de gewenste opties voor synchronisatie op.

4

Klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows). De speler wordt automatisch bijgewerkt.

Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren

Als u op een bepaalde computer materiaal in iTunes hebt gekocht, kunt u dit materiaal vanaf de
iPod nano naar een iTunes-bibliotheek op een andere computer kopiëren. Om het materiaal af te
kunnen spelen, moet de computer gemachtigd zijn om materiaal uit uw iTunes Store-account af
te spelen.

Een andere computer machtigen
Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig deze computer' (Mac) of 'Store' >

m

'Deze computer machtigen' (Windows).