iPod nano - Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren

background image

Gekocht materiaal naar een andere computer kopiëren

1

Open iTunes op de andere computer en kies 'Store' > 'Machtig deze computer' (Mac) of 'Store' >

'Deze computer machtigen' (Windows).

2

Sluit de iPod nano op de zojuist gemachtigde computer aan.

3

Kies in iTunes 'Archief' > 'Zet aankopen van iPod over' (Mac) of 'Bestand' > 'Aankopen overzetten

van iPod' (Windows).

21

Hoofdstuk 4

Synchroniseren met iTunes