iPod nano - Voorkeuren instellen

background image

Voorkeuren instellen

Via Instellingen kunt u de weergave van het beginscherm en andere voorkeuren instellen voor de
iPod nano. Hiervoor tikt u in het beginscherm op 'Instellingen'.

Algemene instellingen

U kunt de volgende algemene instellingen definiëren:

Voorkeur

Doel

Helderheid

Helderheid van het scherm instellen. Stel een lagere helderheid in om de
batterij te sparen.

Achtergrond

Achtergrondafbeelding voor het beginscherm instellen. Tik op een
afbeelding om te zien hoe het er op het scherm uitziet, en tik op 'Annuleer'
of 'Stel in'.

Beginscherm

Symbolen weergeven of verwijderen in het beginscherm. Het beginscherm
wijzigen om grote of kleine symbolen weer te geven.

Datum en tijd

De datum, tijd en tijdzone instellen. De tijdweergave wijzigen in een
24-uursklok. De klok (in plaats van huidig nummer) weergeven bij wekken.
Een wijzerplaat selecteren (zie “De wijzerplaat wijzigen” op pagina 47).

16

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Voorkeur

Doel

Voorzieningen voor mensen met
een beperking

VoiceOver en monogeluid inschakelen. Het scherm wijzigen in wit op
zwart. Zie “Voorzieningen voor universele toegang” op pagina 53 voor meer
informatie over toegankelijkheidsvoorzieningen.

Taal

De taal instellen voor de iPod nano.

Instellingen voor Muziek

Met de instellingen voor Muziek kunt u aanpassen hoe u muziek op de iPod nano beluistert
en afspeelt. Om deze instellingen weer te geven, tikt u op het symbool 'Instellingen' in het
beginscherm en tikt u vervolgens op 'Muziek'.

U kunt de volgende voorkeuren voor Muziek definiëren:

Voorkeur

Doel

Schudden om de nummers in
willekeurige volgorde af te spelen

De functie in- of uitschakelen om naar een willekeurig volgend nummer te
gaan door de iPod nano te schudden.

Geluidscontrole

Het volume van nummers automatisch aanpassen, zodat alle nummers met
hetzelfde volume worden afgespeeld.

Knop voor de sluimerstand

Selecteren of door tweemaal te drukken op de knop voor de sluimerstand
het huidige nummer wordt gepauzeerd of afgespeeld, of dat het volgende
nummer wordt afgespeeld.

EQ

Een instelling selecteren voor de equalizer.

Volumelimiet

Een begrenzing instellen voor het maximale volume van de iPod nano en
hieraan een toegangscode toewijzen, zodat de instelling niet zonder uw
medeweten kan worden gewijzigd.

Geluid in/uitfaden

Geluid automatisch uitfaden aan het eind en infaden aan het begin van elk
nummer.

Groepeer compilaties

Nummers uit compilaties groeperen. Compilaties worden weergegeven als
subcategorieën onder artiesten en specifieke genres in Muziek.

Overige instellingen

Via Instellingen kunt u voorkeuren instellen voor het weergeven van foto's, het luisteren naar de
radio en het bijhouden van work-outs. Zie voor meer informatie:

Hoofdstuk

Â

6, “FM-radio,” op pagina 32.

Hoofdstuk

Â

7, “Fitness,” op pagina 37.

Hoofdstuk

Â

8, “Foto's,” op pagina 43.

U kunt de standaardinstellingen van de iPod nano herstellen zonder dat dit van invloed is op het
materiaal dat u hebt gesynchroniseerd.

Alle instellingen herstellen

1

Tik in het beginscherm op 'Instellingen'.

2

Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Reset Settings'.

3

Tik op 'Reset' (of op 'Cancel' als u de instellingen niet wilt herstellen).

4

Tik op uw taal en tik op 'Gereed'.

17

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken